Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Laravel 9 - Xây Dựng 4 Dự Án Chuyên Nghiệp Từ A Đến Z [Mã - 7641 A]

khoa-hoc-laravel-9-xay-dung-4 du-an-chuyen-nghiep-tu-a-den-z-ma-7641a


Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, chúng ta sẽ học cách xây dựng bốn dự án chuyên nghiệp bằng PHP Laravel Framework.

1. Dự án đầu tiên sẽ dựa trên việc xây dựng một ứng dụng web thương mại điện tử sử dụng PayPal API làm hệ thống thanh toán.

Về điều này, chúng ta sẽ học cách:

✓ Tạo, đọc, sửa đổi và xóa các sản phẩm.

✓ Tạo, đọc, sửa đổi và xóa các danh mục sản phẩm khác nhau.

✓ Tạo, đọc, sửa đổi và xóa các slider.

✓ Tự động hiển thị các sản phẩm khác nhau được tạo trong giao diện client.

✓ Thêm, xem, sửa và xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

✓ Tạo tài khoản khách hàng.

✓ Tích hợp PayPal API để thanh toán.

✓ Lưu đơn đặt hàng của khách hàng.

✓ Xem và xuất các đơn đặt hàng của khách hàng ở định dạng PDF.

2. Dự án thứ hai sẽ dựa trên việc tạo ra một ứng dụng ngân hàng trực tuyến (online banking):

Về điều này, chúng ta sẽ học cách:

✓ Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tài khoản thu ngân và khách hàng.

✓ Tạo, đọc, sửa đổi và xóa tài khoản ngân hàng của khách hàng.

✓ Chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác.

✓ Thực hiện các giao dịch ngân hàng khác nhau.

✓ Xem số dư tài khoản.

✓ Gửi tin nhắn cho khách hàng.

✓ Gửi feedback cho administrator.

3. Dự án thứ ba sẽ dựa trên việc tạo ra một ứng dụng cổng thông tin việc làm trực tuyến (online job portal):

Về điều này, chúng ta sẽ học cách:

✓ Tạo, đọc, chỉnh sửa và xóa các công ty, vị trí tuyển dụng, nhân viên, lời mời làm việc cũng như tài khoản ứng viên.

✓ Ứng tuyển bằng cách tải lên tệp CV của bạn, v.v ...!

4. Dự án thứ tư sẽ dựa trên việc tạo ra một ứng dụng trắc nghiệm trực tuyến (online quiz):

Về điều này, chúng ta sẽ học cách:

✓ Tạo developer account.

✓ Tạo assessments.

✓ Giải quyết các assessment.

✓ Xem lịch sử assessment.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. Import Client và Admin Template trong Laravel (Shopping Cart Project).

✓ 03. CRUD trong Laravel Shopping Cart.

✓ 04. View client pages dynamically.

✓ 05. Import Client và Admin Template trong Laravel (Online Bank Project).

✓ 06. CRUD trong Laravel Online Bank.

✓ 07. Import Client và Admin Template trong Laravel (Online Job App Project).

✓ 08. CRUD trong Laravel Online Job App.

✓ 09. View client side dynamically.

✓ 10. Import Client và Admin Template trong Laravel (Online Exam App Project).

✓ 11. CRUD trong Laravel với Quiz App.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Cách cài đặt Laravel.

✓ Cách tạo một Project/Website hoàn chỉnh trong Laravel.

✓ Cách tạo E-Commerce Website trong Laravel.

✓ Tìm hiểu Basic Routing.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng các PHP Artisan Command.

✓ Tìm hiểu cách tạo Model & Controller.

✓ Tìm hiểu cách tạo Views  bằng Blade.

✓ Kết nối Website với Database & tạo các Table.

✓ Get Products từ Database và hiển thị chúng cho khách hàng.

✓ Thêm Bootstrap vào dự án của bạn.

✓ Tạo Giỏ hàng & Hiển thị Giá & Số lượng.

✓ Tăng giảm số lượng hàng trong giỏ hàng.

✓ Tạo Admin Dashboard để kiểm soát tất cả các sản phẩm.

✓ Cập nhật các trường sản phẩm.

✓ Upload & Update Hình ảnh Sản phẩm.

✓ Thêm trang cổng thanh toán.

✓ Tích hợp PayPal với cửa hàng thương mại điện tử của bạn.

✓ Xuất đơn đặt hàng của khách hàng sang PDF.

✓ Tạo hóa đơn.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Lập trình viên PHP trung cấp.

✓ Các Web Developer muốn nâng cao kỹ năng của họ lên một cấp độ cao hơn.

✓ Web/Software Developer muốn học Laravel.

✓ Junior/Senior PHP Developer muốn học Laravel.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét