Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Full-Stack Web Development 2023 [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7608 A]

Trở thành một Full-Stack Web Developer chỉ với MỘT khóa học. HTML, CSS, Javascript, Node, React, MongoDB, Web3 và DApps.
Liu Liu

khoa-hoc-full-stack-web-development-2023-update-thang-11-2022-ma-7608a


Giới thiệu khóa học:

Chào mừng bạn đến với Chương trình đào tạo Web Development hoàn chỉnh, khóa học duy nhất bạn cần để học code và trở thành một full-stack web developer. 

Với hơn 65 giờ, khóa học Web Development này chắc chắn là khóa học phát triển web toàn diện nhất hiện có trực tuyến. Ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm lập trình, khóa học này sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu đến thành thạo. Đây là lý do tại sao:

Khóa học đã được cập nhật để sẵn sàng cho năm 2023 và bạn sẽ học các công cụ và công nghệ mới nhất được sử dụng tại các công ty lớn như Apple, Google và Netflix.

✓ Khóa học này không cắt bỏ bất kỳ góc nào, có các video giải thích hoạt ảnh đẹp mắt và hàng chục dự án trong thế giới thực mà bạn sẽ xây dựng.

✓ Chương trình giảng dạy được phát triển trong khoảng thời gian bốn năm, với sự kiểm tra và phản hồi toàn diện của học viên.

✓ Chúng tôi đã dạy hơn một triệu sinh viên cách code và nhiều người đã thay đổi cuộc sống của họ bằng cách trở thành các developer chuyên nghiệp hoặc bắt đầu khởi nghiệp công nghệ của riêng họ.

✓ Bạn sẽ tiết kiệm cho mình hơn 12.000 đô la khi đăng ký, nhưng vẫn có quyền truy cập vào cùng tài liệu giảng dạy và học hỏi từ cùng một người hướng dẫn và chương trình giảng dạy như chương trình đào tạo lập trình trực tiếp của chúng tôi.

✓ Khóa học được cập nhật liên tục với nội dung mới, với các dự án và mô-đun mới do học viên xác định - đó là bạn!

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước thông qua các video hướng dẫn hấp dẫn và dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết để thành công với tư cách là một web developer.

Khóa học bao gồm hơn 65 giờ hướng dẫn bằng video HD và xây dựng kiến ​​thức lập trình của bạn trong khi tạo các website và ứng dụng web trong thế giới thực.

Trong suốt khóa học toàn diện này, chúng tôi đề cập đến một lượng lớn công cụ và công nghệ, bao gồm:

✓ Front-End Web Development

✓ HTML 5.

✓ CSS 3.

✓ Bootstrap 4.

✓ Javascript ES6.

✓ DOM Manipulation.

✓ jQuery.

✓ Bash Command Line.

✓ Git, GitHub và Version Control.

✓ Backend Web Development.

✓ Node.js.

✓ NPM.

✓ Express.js.

✓ EJS.

✓ REST.

✓ API.

✓ Database.

✓ SQL.

✓ MongoDB.

✓ Mongoose.

✓ Authentication.

✓ Firebase.

✓ React.js.

✓ React Hooks.

✓ Web Design.

✓ Deployment với GitHub Pages, Heroku và MongoDB Atlas.

✓ Web3 Development trên Internet Computer.

✓ Blockchain technology.

✓ Token contract development.

✓ NFT minting, buying và selling logic.

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ lập trình thành thạo và sẵn sàng tạo bất kỳ website nào bạn có thể mơ ước.

Bạn cũng sẽ xây dựng một danh mục gồm hơn 32 website mà bạn có thể giới thiệu với bất kỳ nhà tuyển dụng tiềm năng nào.

Mục lục:

✓ 01. Front-End Web Development.

✓ 02. Giới thiệu về HTML.

✓ 03. HTML trung cấp.

✓ 04. Giới thiệu về CSS.

✓ 05. CSS trung cấp.

✓ 06. Giới thiệu về Bootstrap.

✓ 07. Bootstrap trung cấp.

✓ 08. Web Design School - Tạo một Website Được Mọi Người Yêu Thích.

✓ 09. Giới thiệu về Javascript ES6.

✓ 10. Javascript trung cấp.

✓ 11. Document Object Model (DOM).

✓ 12. Boss Level Challenge 1 - Dicee Game.

✓ 13. Javascript nâng cao và DOM Manipulation.

✓ 14. jQuery.

✓ 15. Boss Level Challenge 2 - Simon Game.

✓ 16. Unix Command Line.

✓ 17. Backend Web Development.

✓ 18. Node.js.

✓ 19. Express.js với Node.js.

✓ 20. API - Application Programming Interfaces.

✓ 21. Git, Github và Version Control.

✓ 22. EJS.

✓ 23. Boss Level Challenge 3 - Blog Website.

✓ 24. Database.

✓ 25. SQL.

✓ 26. MongoDB.

✓ 27. Mongoose.

✓ 28. Đặt mọi thứ lại với nhau.

✓ 29. Triển khai ứng dụng Web của bạn.

✓ 30. Boss Level Challenge 4 - Blog Website Upgrade.

✓ 31. Xây dựng RESTful API của riêng bạn từ đầu.

✓ 32. Authentication & Security.

✓ 33. React.js.

✓ 34. Web3 Decentralised App (DApp) Development với Internet Computer.

✓ 35. Xây dựng DApp Defi (Decentralised Finance) đầu tiên của bạn - DBANK.

✓ 36. Triển khai ICP Live Blockchain.

✓ 37. Xây dựng DApps trên ICP với React Frontend.

✓ 38. Tạo Crypto Token của riêng bạn.

✓ 39. Minting NFTs và Xây dựng một NFT Marketplace như OpenSea.

✓ 40. Optional Module: Ask Angela Anything.

✓ 41. Các bước tiếp theo.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Bạn sẽ xây dựng 16 project web development cho portfolio của mình, sẵn sàng apply cho junior developer job.

✓ Bạn sẽ học các công nghệ mới nhất, bao gồm Javascript, React, Node và thậm chí cả Web3 development.

✓ Bạn sẽ thành thạo cả front và back-end development, trở thành một full-stack developer vào cuối khóa học.

✓ Sau khóa học bạn sẽ có thể xây dựng BẤT KỲ website nào bạn muốn.

✓ Xây dựng các website và ứng dụng web hoàn chỉnh cho công ty khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp của bạn.

✓ Làm việc như một freelance web developer.

✓ Làm chủ frontend development với React.

✓ Làm chủ backend development với Node.

✓ Tìm hiểu các phương pháp hay nhất dành cho developer chuyên nghiệp.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Nếu bạn muốn học cách code thông qua việc xây dựng các dự án thú vị và hữu ích, thì hãy tham gia khóa học này.
✓ Nếu bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp bằng cách xây dựng các website và ứng dụng web của riêng mình.
✓ Nếu bạn là một lập trình viên dày dạn kinh nghiệm, thì hãy tham gia khóa học này để bắt kịp tốc độ nhanh chóng với các framework và NodeJS mới nhất.
✓ Nếu bạn muốn tham gia MỘT KHÓA HỌC và tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về web development, hãy tham gia khóa học này.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.