Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Điện Tử Hoàn Chỉnh 2022 - Analog Hardware Design [Mã - 7628 A]

Học Điện tử từ Zero đến kiến thức nâng cao về cách thức hoạt động của mạch điện!

khoa-hoc-dien-tu-hoan-chinh-2022-analog-hardware-design-ma-7628a


Giới thiệu khóa học:

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao hiểu về điện tử lại khó chưa? Có phải vì điện tử thực sự khó khăn? Hay do cách giảng của giáo viên khó hiểu, phương pháp giảng dạy lạc hậu? Chúng ta sẽ bắt đầu từ các nền tảng và khi tiến bộ, chúng ta sẽ cố gắng hiểu ngày càng nhiều mạch phức tạp hơn (mà sau này bạn sẽ phát hiện ra rằng thậm chí không có phức tạp như vậy!).

Mỗi chương sẽ có nhiều bài tập (câu hỏi có nhiều câu trả lời) mà bạn sẽ phải hoàn thành (giống như một bài test) để chúng tôi biết bạn có chú ý hay không và nếu thành công, bạn có thể tiếp tục các khóa học tiếp theo.

Trình giả lập mà chúng tôi sẽ sử dụng có sẵn miễn phí cho mọi người và dựa trên nhiều đánh giá, simulator mà chúng tôi sẽ sử dụng là công cụ tốt nhất nếu bạn muốn hiểu cách thức hoạt động của các mạch ! (và thật thú vị khi sử dụng nó! ).

Chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ hiểu từng khóa học vì chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải thích theo cách mạch lạc nhất (cũng theo cách đơn giản nhất nhưng đồng thời tiếp cận các chủ đề phức tạp hơn) bằng cách sử dụng một trong những phần mềm tốt nhất để mô phỏng các mạch sẽ là một mở mang tầm mắt cho bạn.

Bắt đầu học Điện tử với chúng tôi ngay hôm nay!

Mục lục:

✓ 01. Welcome to Electronics !

✓ 02. Tìm Hiểu Về Electricity.

✓ 03. Simulator Tutorial.

✓ 04. FUNDAMENTALS.

✓ 05. Kirchhoff's circuit laws.

✓ 06. Electric Power P[W] Fundamentals.

✓ 07. Alternating Current (AC).

✓ 08. Capacitors.

✓ 09. RC Time Constant.

✓ 10. Inductors.

✓ 11. Diodes.

✓ 12. Circuits với Diodes !

✓ 13. Input và Output Impedance của một mạch.

✓ 14. First order filters.

✓ 15. Filters nâng cao.

✓ 16. Radio và Signal Modulation.

✓ 17. Miscellaneous stuff.

✓ 18. Transistors Fundamentals.

✓ 19. Review + More Circuits with Transistors!

✓ 20. Transistor Circuits.

✓ 21. Audio amplifier classes.

✓ 22. Các mạch khác dùng BJT.

✓ 23. Linear Power Supply Design.

✓ 24. Operational Amplifier (Op-Amp) - Fundamentals.

✓ 25. Op-Amp Arithmetic Circuits.

✓ 26. Op-Amp Based Precision Rectifiers.

✓ 27. Các Mạch dựa trên Op-Amp thông dụng.

✓ 28. Linear Voltage Regulator.

✓ 29. MOSFETs.

✓ 30. N-channel MOSFET Characteristic Curve.

✓ 31. DC-to-DC Switching Converters.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Học Điện tử từ Zero đến cấp độ hiểu biết nâng cao về cách thức hoạt động của các mạch điện tử.

✓ Bắt đầu với Định luật Ohm, chúng ta sẽ dần dần xây dựng các mạch phức tạp hơn.

✓ Hơn 100 mạch được bao gồm và giải thích.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng Mạch tương tự từ đầu.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Những người nghĩ rằng điện tử là khó hiểu.

✓ Những người muốn học điện tử trong một khoảng thời gian ngắn và những người không có thời gian để xây dựng tất cả các mạch từ đầu.

✓ Những người không có Electronics Workbench ở nhà nhưng vẫn muốn học điện tử một cách hiệu quả.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.