Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Đầy Đủ Nhất Về ENSDWI 300-415 [Mã - 7607 A]

khoa-hoc-dao-tao-day-du-nhat-ve-ensdwi-300-417-ma-7607a


Giới thiệu khóa học:

Khóa học Implementing Cisco SD-WAN Solutions (ENSDWI) đào tạo bạn cách thiết kế, triển khai, định cấu hình và quản lý giải pháp Cisco® Software-Defined WAN (SD-WAN) của bạn trong một live network quy mô lớn, bao gồm cả cách di chuyển từ mạng WAN cũ sang SD-WAN. Bạn sẽ tìm hiểu các phương pháp hay nhất để định cấu hình các giao thức định tuyến trong data center và branch, cũng như cách triển khai các chính sách kiểm soát, dữ liệu và ứng dụng nâng cao. Khóa học cũng bao gồm các tùy chọn di chuyển và triển khai SD-WAN, vị trí của controller, cách triển khai WAN Edge devices và cách định cấu hình Direct Internet Access (DIA) breakout. Khóa học kiểm tra các tùy chọn bảo mật SD-WAN khác nhau của Cisco có sẵn, chẳng hạn như application-aware enterprise firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Cisco Advanced Malware Protection (AMP), Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) proxy, và Cisco Umbrella® Secure Internet Gateway (SIG).

Môi trường lab của khóa học được xây dựng bằng Cisco vEdge Cloud routers and Cisco SD-WAN  code.

Khóa học này giúp bạn chuẩn bị tham gia kỳ thi Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415 ENSDWI), là một phần của chứng chỉ CCNP® Enterprise.

Khóa học này sẽ dạy bạn cách sử dụng Cisco SD-WAN để:

✓ Thiết lập một transport-independent WAN để có chi phí thấp hơn và tính linh hoạt cao hơn.

✓ Đáp ứng Service Level Agreement (SLA) cho business-critical và real-time application.

✓ Cung cấp phân đoạn đầu cuối an toàn để bảo vệ các tài nguyên điện toán quan trọng của doanh nghiệp.

✓ Mở rộng liền mạch vào đám mây công cộng.

✓ Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng Software-as-a-Service (SaaS).

Bạn sẽ học được gì:

✓ Giới thiệu về Cisco Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN).

✓ Cisco SD-WAN Components.

✓ Control Plane và Data Plane Operations.

✓ Onboarding và Provisioning.

✓ Giới thiệu về Cisco SD-WAN Policies.

✓ Centralized Control Policies.

✓ Centralized Data Policies.

✓ Application-Aware Routing Policies.

✓ Localized Policies.

✓ Cisco SD-WAN Security.

✓ Cisco SD-WAN Cloud onRamp.

✓ Cisco SD-WAN Design và Migration.

✓ Provisioning Cisco SD-WAN Controllers trong một Private Cloud.

Khóa học này dành cho ai:

✓ System Installer, System integrator, System administrator, Network administrators Solution, Designer.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét