Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học CCSP Domain 1 - Cloud Concepts, Architecture and Design [Mã - 7597 A]

Luyện thi - Domain này phù hợp với đề cương kỳ thi tháng 8 năm 2022.
Liu Liu

khoa-hoc-ccsp-domain-1-cloud-concepts-architecture-and-desigh-ma-7597a


Giới thiệu khoá học:

Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các khái niệm quan trọng trong domain Cloud Platform & Infrastructure. Domain này chiếm 17% bài kiểm tra kể từ tháng 8 năm 2022. Tôi sẽ hướng dẫn bạn tất cả các khái niệm mà bạn cần biết và tư vấn cho bạn về mức độ kiến ​​thức mà bạn cần để làm quen.

Có hơn bốn giờ nội dung video cộng với ghi chú khóa học dựa trên thông tin từ cuốn sách của tôi: Cloud Guardians.

Chúng ta sẽ khám phá cơ bản về Quản trị, Quản lý rủi ro và Tuân thủ cũng như cách đám mây ảnh hưởng đến nó trong một doanh nghiệp.

Bạn sẽ hiểu rõ định nghĩa về cloud, các mô hình triển khai và danh mục dịch vụ của nó thông qua các video này.

Khóa học này sẽ khám phá các mối đe dọa đối với đám mây ngày nay. Các biện pháp kiểm soát đó cần được xác minh và chúng tôi sử dụng các tiêu chí chung hoặc ISO 15408. Cũng cần khám phá việc xác minh bảo mật vật lý với các sản phẩm liên quan đến mật mã như Hardware Security Modules (HSM) và Trusted Platform Modules (TPM).Việc xác minh đó được thực hiện bằng FIPS 140-2/-3.

Chúng tôi kết thúc domain này bằng việc khám phá các công nghệ liên quan đến đám mây và hưởng lợi rất nhiều từ tất cả các dịch vụ của nó.

Domain này là các khái niệm, kiến ​​trúc và thiết kế đám mây.

Các chi tiết có trong đề cương kỳ thi encryption và access controls của (ISC)2 nằm trong Domain 2.

Chi tiết từ đề cương kỳ thi của họ về network và virtualization security có trong Domain 3 và 5.

Các chi tiết BCP có trong Domain 5.

Tôi đề cập đến DevSecOps trong Domain 4 - Bảo mật ứng dụng đám mây.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. Governance, Risk Management & Compliance.

✓ 03. Service Models.

✓ 04. Cloud và các Contract của nó.

✓ 05. Xây dựng Cloud.

✓ 06. Bảo mật Cloud.

✓ 07. Control Verification.

✓ 08. Các mối đe dọa đối với Cloud.

✓ 09. Các công nghệ liên quan.

✓ 10. Hiểu các khái niệm bảo mật liên quan đến Cloud Computing.

✓ 11. Hiểu các nguyên tắc thiết kế Cloud Computing an toàn..

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu những gì (ISC)2 mong muốn bạn biết về domain cloud data security.

✓ Hiểu cloud reference architecture cũng như các cân nhắc được chia sẻ và các công nghệ liên quan.

✓ Giải thích cách Governance, Risk management và Compliance (GRC) và cloud intersect.

✓ Hiểu các loại security control mà chúng tôi có thể thêm và cách chúng tôi xác minh chất lượng của chúng.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Khóa học này dành cho những người đang chuẩn bị cho kỳ thi (ISC)2 CCSP.

✓ Khóa học này sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ ai đang làm việc để mở rộng kiến ​​thức và hiểu biết của họ về các khái niệm, kiến ​​trúc và thiết kế đám mây.


Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.