Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học React Native Với Typescript - Hướng Dẫn Thực Hành (2022) [Mã - 8239 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-react-native-voi-typescript-huong-dan-thuc-hanh-2022-ma-8239a


Giới thiệu khoá học:

React Native là gì?

React Native kết hợp các phần tốt nhất của native development với React, một best-in-class JavaScript library để xây dựng giao diện người dùng. Các nguyên thủy của React render đến native platform UI, nghĩa là ứng dụng của bạn sử dụng cùng các native platform API mà các ứng dụng khác làm. Đơn giản hóa, với React Native, bạn có thể tạo một native application trên thiết bị IOS và Android, chỉ với kiến ​​thức về một ngôn ngữ (Javascript).

Khóa học được chia thành nhiều phần (kiểm tra giáo trình).

Trong phần đầu tiên, bạn sẽ thiết lập một trình mô phỏng môi trường phát triển và tìm hiểu thêm về lý thuyết React Native.

Ngay sau đó, bạn sẽ bắt tay vào thực hiện ứng dụng. Đầu tiên, bạn sẽ học cách tạo nhiều screens(views) và navigation giữa chúng. Một người hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn các cách và kỹ thuật khác nhau để thiết lập navigation và quan trọng nhất là cách điều hướng hoạt động.

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ khám phá một số component của React Native. Các Native component tương tự như các component được sử dụng trong trình duyệt. Nếu bạn có một số kiến ​​thức cơ bản về HTML, thì sẽ giúp bạn nắm bắt được những khái niệm này.

Việc tải các tài nguyên bên ngoài như phông chữ là rất quan trọng đối với UX. Bạn sẽ tạo một bộ tải tài nguyên đơn giản và chuẩn bị một chức năng để khởi động tất cả dữ liệu ban đầu cần thiết của ứng dụng của bạn.

Trong một vài bài giảng tiếp theo, bạn sẽ tạo một trang workout chi tiết, hiển thị thông tin chính xác hơn. Bạn sẽ học cách chuyển các tham số trong navigation và sử dụng chúng để fetch data.

Phần tiếp theo của khóa học bao gồm data management, storage, và data manipulation. Điều quan trọng là phải biết nơi lưu trữ dữ liệu và truy xuất chúng. Một người hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn một cách dễ dàng để làm điều đó. Là storage, bạn sẽ sử dụng native storage của điện thoại (simulator).

Các Hooks function là một phần thiết yếu của môi trường React. Bạn sẽ học cách sử dụng chúng để lấy dữ liệu.

Trong phần sau, bạn sẽ quay lại màn hình chi tiết của ứng dụng. Bạn sẽ học cách tạo một reusable component, modal. Một cửa sổ modal sẽ có nhiệm vụ hiển thị một chuỗi các bài tập rèn luyện sức khỏe.

Tính năng cốt lõi của ứng dụng là hiển thị đồng hồ đếm ngược (đồng hồ đếm thời gian) cho bài tập đang hoạt động. Trong phần thứ tám, bạn sẽ làm việc chính xác trên tính năng này. Một người hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một reusable hook function sẽ cung cấp chức năng "đếm ngược".

Chức năng đếm ngược đi đôi với tính năng hiển thị bài tập hiện "đang hoạt động" và sau khi đếm ngược kết thúc, hãy tải bài tập tiếp theo và tải lại đếm ngược lần nữa.

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ làm việc trên một form để tạo một bài tập luyện và thêm / bớt các bài tập trong bài tập luyện.

Khóa học đang kết thúc với việc bạn đang làm việc trên tính năng "theme". Chức năng đơn giản này cho phép người dùng chuyển đổi giữa chủ đề tối và sáng của ứng dụng.

Phần cuối cùng của khóa học bao gồm test ứng dụng trên thiết bị và trong trình mô phỏng.

Bạn sẽ làm gì?

Bạn sẽ tạo một ứng dụng di động "Workout" với ngôn ngữ lập trình Javascript.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tạo một ứng dụng hoạt động được thực hiện trong React Native & Typescript.

✓ Hiểu React Native theo cách thực tế và thú vị.

✓ Sử dụng kiến ​​thức có được để tạo các ứng dụng của riêng bạn.

✓ Tạo dựng bản thân trong lĩnh vực môi trường phát triển ứng dụng di động thú vị.

Khóa học này có phù hợp với bạn không?

✓ Nếu bạn dự định bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một developer hoặc nâng cao kỹ năng lập trình của mình, khóa học này phù hợp với bạn.

✓ Bạn sẽ có được sự tự tin và các kỹ năng cần thiết để bắt đầu các dự án của riêng mình.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét