Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Cisco ASA Từ Zero Đến Hero [Mã - 7595 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-cisco-asa-tu-zero-den-hero-ma-7595a


Giới thiệu khóa học:

Network security là một công việc phức tạp. Điều quan trọng là bạn phải có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về mạng máy tính trước khi có thể bắt đầu áp dụng các nguyên tắc bảo mật.

Chương trình FIREWALL của Cisco được phát triển để giới thiệu các sản phẩm bảo mật ASA, giải thích cách áp dụng từng sản phẩm và giải thích cách có thể tận dụng sản phẩm đó để tăng tính bảo mật cho mạng của bạn.

Chương trình FIREWALL dành cho các network administrator, network security administrator, network architect và những người có kinh nghiệm, các chuyên gia mạng quan tâm đến việc áp dụng các nguyên tắc bảo mật cho mạng của họ.

Khóa học Video này giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ FIREWALL của Cisco. Kỳ thi FIREWALL là một trong chuỗi các kỳ thi bắt buộc để lấy chứng chỉ Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security). Kỳ thi này tập trung vào việc áp dụng các nguyên tắc bảo mật liên quan đến thiết bị Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Thị trường an ninh mạng hiện đang ở vị trí mà nhu cầu về các kỹ sư có trình độ vượt xa nguồn cung. Vì lý do này, nhiều kỹ sư cân nhắc chuyển từ routing/networking sang network security.

Hãy nhớ rằng “network security” chỉ là “bảo mật” được áp dụng cho “mạng”. Điều này nghe có vẻ là một khái niệm hiển nhiên, nhưng nó thực sự là một khái niệm quan trọng nếu bạn đang theo đuổi chứng chỉ CCNP Security của mình. Bạn phải làm quen với mạng trước khi có thể bắt đầu áp dụng các khái niệm bảo mật.

Mục lục:

1. Tổng quan về Cisco ASA (Adaptive Security Appliance):

✓ ASA - Tổng quan về Firewall.

✓ ASA - Firewall Techniques.

✓ ASA - Stateless Packet Filtering.

✓ ASA - Stateful Packet Filtering.

✓ ASA - Stateful Packet Filtering với Application Inspection và Control.

✓ ASA - Network Intrusion Prevention System (NIPS).

2. Tổng quan về Sản phẩm và Giải pháp của Cisco ASA:

✓ ASA - Cisco ASA 5505 Model.

3. ASA - Truy cập Cisco ASA Appliances:

✓ ASA - Thiết lập một Console Connection.

4. CLI Basic:

✓ ASA - ASA Bootup Sequence.

✓ ASA - CLI Modes.

✓ ASA - Sử dụng CLI.

✓ ASA - Basic Management Commands.

✓ ASA - Basic Configuration Commands.

✓ ASA - Interfaces Configuration Commands.

5. ASA - Routing Configuration:

✓ Static Route với CLI.

✓ Static Route với ASDM.

✓ Routing Information Protocol [RIPv2] với CLI.

✓ Routing Information Protocol [RIPv2] với ASDM.

✓ Open Shortest Path First [OSPFv2] với CLI.

✓ Open Shortest Path First [OSPFv2] với ASDM.

✓ OSPF Multi Area với CLI.

✓ OSPF Multi Area với ASDM.

✓ OSPF Area Types với CLI.

✓ OSPF Area Types với ASDM.

✓ OSPF Static Neigborship với CLI.

✓ OSPF Static Neigborship với ASDM.

✓ OSPF Virtual-Link với CLI.

✓ OSPF Virtual-Link với ASDM.

✓ OSPF Type-3 LSA Filtering với CLI.

✓ OSPF Type-3 LSA Filtering với ASDM.

✓ OSPF Type-3 LSA Summarization với CLI.

✓ OSPF Type-3 LSA Summarization với ASDM.

✓ EIGRP Configuration với CLI.

✓ EIGRP Configuration với ASDM.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tổng quan về Cisco ASA Adaptive Security Appliance.

✓ Làm việc với Cisco ASA.

✓ Định cấu hình ASA Interfaces.

✓ Cấu hình IP Connectivity.

✓ Quản lý một Cisco ASA

✓ Recording ASA Activity.

✓ Sử dụng Address Translation.

✓ Kiểm soát truy cập thông qua ASA.

✓ Inspecting Traffic.

✓ Sử dụng Proxy Services để kiểm soát quyền truy cập.

✓ Xử lý lưu lượng truy cập (Traffic).

✓ Sử dụng Transparent Firewall Mode.

✓ Tạo Virtual Firewalls trên ASA.

✓ Triển khai các tính năng High Availability.

✓ Tích hợp các ASA Service Module.

✓ Công cụ phân tích lưu lượng truy cập (Traffic Analysis Tools).

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét