Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Với Go (Golang) Qua Việc Xây Dựng Các Game [Mã - 8246 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-lap-trinh-voi-go-golang-qua-viec-xay-dung-cac-game-ma-8246-A
Giới thiệu khoá học

Đây là khóa học sẽ giới thiệu cho bạn những kiến ​​thức nền tảng về lập trình máy tính, sử dụng một trong những ngôn ngữ lập trình hiện đại phổ biến nhất - Go.

Mục tiêu của khóa học không chỉ là dạy bạn lập trình mà còn giúp bạn nắm vững các nền tảng của nó với nhiều thực hành và một số dự án. Vào cuối khóa học, bạn sẽ phát triển rất mạnh các kỹ năng giải quyết vấn đề, cũng như kiến ​​thức để xây dựng các chương trình không tầm thường của riêng bạn. Nhưng quan trọng hơn, bạn sẽ có rất nhiều niềm vui trong suốt khóa học!

Tôi thực sự tin rằng lập trình không chỉ là để có được việc làm và kiếm được thu nhập kha khá. Nó nên được vui vẻ và tận hưởng cuộc hành trình!

Đây là lý do tại sao, bạn sẽ không phải xây dựng các chương trình nhàm chán như calculator hoặc calendar. Bạn sẽ xây dựng một số game phổ biến nhất mà tất cả chúng ta đều thích chơi. Kết giao bạn bè của bạn bằng cách cho họ xem phiên bản của riêng bạn của các game Hangman, Pong và Snake phổ biến!

Bất kể bạn chọn con đường nào sau khi kết thúc khóa học trên hành trình học lập trình, bạn sẽ có được những nền tảng rất vững chắc phục vụ bạn trên con đường vượt qua cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên và cả chặng đường sau đó. Nhưng hy vọng lớn nhất của tôi là bạn sẽ phát triển một niềm đam mê mạnh mẽ và thúc đẩy để thành thạo lập trình, điều này sẽ đưa bạn đến con đường trở thành một nhà phát triển tuyệt vời!

Tìm hiểu các nền tảng của lập trình Go với rất nhiều bài tập và bằng cách xây dựng các game của riêng bạn!

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu rõ về các khái niệm lập trình nền tảng.

✓ Hiểu rất rõ về cấu trúc và cú pháp cơ bản của Go.

✓ Thực hành giải quyết vấn đề đáng kể thông qua nhiều bài tập.

✓ Tự tin và khả năng xây dựng các project và game nhỏ của riêng bạn sử dụng Go.

Mục lục:

✓ 01 - Nhập môn Lập trình.

✓ 02 - Kiểu dữ liệu & biến.

✓ 03 - Xử lý Input & Output.

✓ 04 - Cấu trúc điều khiển..

✓ 05 - Arrays, Slices & Maps.

✓ 06 - Functions, Pointers & Structs.

✓ 07 - Game Project - Hangman.

✓ 08 - Game Project - Pong.

✓ 09 - Game Project - Snake.

✓ 10 - Game Project - Zombie Attack.

✓ 11 - Tổng kết.

✓ 12 - Bài tập - Nhập môn Lập trình.

✓ 13 - Bài tập - Kiểu dữ liệu & biến.

✓ 14 - Bài tập - Xử lý Input & Output.

✓ 15 - Bài tập - Cấu trúc điều khiển.

✓ 16 - Bài tập - Arrays, Slices & Maps.

✓ 17 - Bài tập - Functions, Pointers & Structs.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét