Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khoá Học Kỹ Thuật Debugs Với Lập Trình FullStack Website [Mã 9472 - V]

gioi-thieu-khoa-hoc-ky-thuat-debugs-voi-lap-trinh-fullstack-website-ma-9472-V

Giới Thiệu khoá học:

Khóa học này sẽ phân tích và hướng dẫn các bạn cách tư duy khi code bị lỗi, hay hiểu đơn giản là code xong, chúng ta không chạy được chương trình.

Các nội dung quan trọng có thể kể đến trong khóa học như:

  • Phân biệt các loại lỗi thường gặp. Với mỗi loại lỗi, chúng ta sẽ có cách xử trí khác nhau
  • Tập sử dụng các công cụ sẵn có phục vụ cho việc debugs
  • Thực hành cách debugs trong dự dán thực tế. Điều quan trọng nhất là xây dựng tính tự lập, cũng như cách xử trí như thế nào khi code bị lỗi. 

Bạn sẽ học được gì:

✓ Phân biệt và hiểu rõ các loại Bugs thường gặp

✓ Luyện tập và thực hành các biện pháp xử lí lỗi

✓ Làm chủ các công cụ hỗ trợ Debugs

✓ Xây dựng ý thức chủ động và tư duy khi cần Debugs

Khoá học này dành cho ai:

Tất cả các bạn đang beginners đang muốn học và tìm các xử lý lỗi hiệu quả

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét