Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khoá Học Kỹ Thuật Debugs Với Lập Trình FullStack Website [Mã 9472 - V]

Khóa học này sẽ phân tích và hướng dẫn các bạn cách tư duy khi code bị lỗi, hay hiểu đơn giản là code xong, chúng ta không chạy được chương trình.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-ky-thuat-debugs-voi-lap-trinh-fullstack-website-ma-9472-V

Giới Thiệu khoá học:

Khóa học này sẽ phân tích và hướng dẫn các bạn cách tư duy khi code bị lỗi, hay hiểu đơn giản là code xong, chúng ta không chạy được chương trình.

Các nội dung quan trọng có thể kể đến trong khóa học như:

  • Phân biệt các loại lỗi thường gặp. Với mỗi loại lỗi, chúng ta sẽ có cách xử trí khác nhau
  • Tập sử dụng các công cụ sẵn có phục vụ cho việc debugs
  • Thực hành cách debugs trong dự dán thực tế. Điều quan trọng nhất là xây dựng tính tự lập, cũng như cách xử trí như thế nào khi code bị lỗi. 

Bạn sẽ học được gì:

✓ Phân biệt và hiểu rõ các loại Bugs thường gặp

✓ Luyện tập và thực hành các biện pháp xử lí lỗi

✓ Làm chủ các công cụ hỗ trợ Debugs

✓ Xây dựng ý thức chủ động và tư duy khi cần Debugs

Khoá học này dành cho ai:

Tất cả các bạn đang beginners đang muốn học và tìm các xử lý lỗi hiệu quả

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.