Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới thiệu Khoá Học HTML CSS Nâng Cao - Cắt PSD Sang HTML CSS Với Gulp, Pug Và Sass [Mã - 9468 V]

Khoá học sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức hơn và có thêm kiến thức về cắt giao diện từ PSD sang HTML CSS.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-html-css-nang-cao-cat-psd-sang-html-css-voi-gulp-va-sass-ma-9468-A
Giới thiệu khoá học:

Khoá học sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức hơn và có thêm kiến thức về cắt giao diện từ PSD sang HTML CSS, trong khoá học sẽ giúp bạn từng bước một từ cài đặt Gulp, học thêm các kiến mới về Pug, Sass đến phân tích giao diện chi tiết, cũng như học thêm nhiều vấn đề thực tế, tips tricks hay để có thể hoàn thành giao diện cực nhanh và hiệu quả.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu các bước từ phân tích, thiết kế cho đến khi hoàn thành cắt giao diện.

✓ Học cách sử dụng Gulp.

✓ Tìm hiểu về Pug, viết mixin, sử dụng biến trong Pug..!

✓ Tìm hiểu kiến thức về Sass, viết các function, mixins, điều kiện, biến...!

✓ Học hỏi được nhiều kiến thức, các thủ thuật, mẹo trong CSS để Code giao diện nhanh hơn.

✓ Làm chủ kiến thức về Responsive để tối ưu giao diện trên các màn hình khác nhau.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.