Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Cách Xây Dựng Instagram Clone Bằng Ruby on Rails 7 [Mã - 7605 A]

Hướng dẫn thực hành để tìm hiểu cách triển khai ứng dụng Instagram bằng Ruby on Rails 7, Bootstrap 5 và Turbo Rails.

gioi-thieu-khoa-hoc-cach-xay-dung-instagram-clone-bang-ruby-on-rails-ma-7605-A
Giới thiệu khoá học:

Bạn sẽ học cách xây dựng Instagram của riêng mình hoặc bất kỳ ứng dụng web social media nào bằng cách sử dụng một trong những framework mạnh mẽ và dễ dàng nhất hiện có... Ruby on Rails.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Xây dựng một bản sao Instagram hoàn chỉnh bằng Ruby on Rails 7.

✓ Xây dựng Follow System của bất kỳ ứng dụng Social Media nào.

✓ Xây dựng chức năng tìm kiếm theo thời gian thực.

✓ Triển khai xác thực dễ dàng với Devise gem.

✓ Giải quyết các vấn đề về tích hợp Devise với Ruby on Rails 7.

✓ Thực hành làm việc với các component và class Bootstrap.

✓ Handling Authorization.

✓ Làm việc với font-awesome để add icon.

✓ Xử lý các database relationship phức tạp.

✓ Xây dựng chức năng Like.

✓ Xây dựng hệ thống Bình luận.

✓ Upload hình ảnh với preview và Drag-Drop bằng thư viện FileBond Javascript.

✓ Đề xuất người dùng theo dõi dựa trên số liệu cụ thể.

✓ Liệt kê các bài đăng dưới dạng danh sách nguồn cấp dữ liệu trong trang chủ.

Chúng tôi sẽ sử dụng những điều sau đây trong suốt hành trình của mình:

✓ Ruby on Rails Framework.

✓ Bootstrap Library cho Styling.

✓ Fontawesome Library cho Icons.

✓ FileBond Library để tải lên hình ảnh.

✓ Active Storage để tải lên hình ảnh.

✓ Devise Gem cho Authentication.

Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học này:

✓ Xây dựng một bản sao Instagram hoàn chỉnh bằng Ruby on Rails 7.

✓ Thực hành làm việc với các component và class Bootstrap.

✓ Cài đặt Devise.

✓ Add Users với Devise.

✓ Triển khai Authentication dễ dàng với Devise gem.

✓ Giải quyết các vấn đề về tích hợp Devise với Ruby on Rails 7.

✓ Xử lý Authorization.

✓ Làm việc với font-awesome để add icons.

✓ Xử lý các database relationship phức tạp.

✓ Xây dựng chức năng Like.

✓ Xây dựng hệ thống bình luận.

✓ Xây dựng hệ thống theo dõi (Follow System) cho mọi ứng dụng Social Media.

✓ Đề xuất users follow dựa trên metrics cụ thể.

✓ Liệt kê các bài đăng dưới dạng danh sách nguồn cấp dữ liệu trong trang chủ.

✓ Tải lên hình ảnh với preview và Drag-Drop bằng thư viện FileBond Javascript.

✓ Xây dựng chức năng tìm kiếm theo thời gian thực.

✓ Tạo một User Dashboard.

✓ Tạo một Scaffold.

✓ Resources in Rails.

✓ Buộc mọi người đăng nhập.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. Project Setup.

✓ 03. User Accounts & Authentication.

✓ 04. Instagram Posts.

✓ 05. Home Page của User .

✓ 06. Tạo New Posts.

✓ 07. Likes.

✓ 08. Comments.

✓ 09. User Profile Page.

✓ 10. Enhancing Application.

✓ 11. Follow System của Instagram.

✓ 12. Hệ thống đề xuất người dùng.

✓ 13. Post Feeds.

✓ 14. Hệ thống tìm kiếm người dùng.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các Ruby on Rails developer muốn tạo một bản sao Instagram với tất cả các chức năng của nó.

✓ Các Ruby on Rails developer muốn làm mới kiến ​​thức của họ bằng cách xây dựng toàn bộ một ứng dụng.

✓ Beginner cần biết cách hoạt động của Ruby on Rails.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.