Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Khóa Học Tiếng Nhật N3 - Dũng Mori [9538]

 (Weekly Study - Ngôn Ngữ) Khóa học tiếng Nhật Dũng mori hiện nay là một trong những bộ khóa học tiếng nhật hay và chất nhất. Combo bộ tiếng Nhật full bao gồm 5 khóa học từ N1 đến N5 với bài giảng, video, audio, file pdf, sách trang bị cho bạn khối lượng kiến thức toàn diện nhất để đạt hiệu quả cao trong các kì thi JLPT.

Khóa Học Tiếng Nhật N3 - Dũng Mori [9538]

Nội dung: Khóa học bao gồm 15 phần bài học với:

- 137 video bài giảng Kanji (thầy Dũng, cô Hiền phụ trách)

- 128 video bài giảng Ngữ pháp (cô Thanh phụ trách)

- 10 video bài giảng Từ vựng (thầy Nghĩa Samurai, thầy Nghĩa Yoshi phụ trách)

- 26 video bài giảng Đọc hiểu (cô Thanh phụ trách)

- 6 video bài giảng Nghe hiểu, 15 bài audio Luyện nghe hiểu

- 860 flashcards từ vựng và 393 flashcard chữ Hán

- 2 series Livestream với 27 video bài giảng

- Luyện đề:

5 Mondai (100 đề thi) luyện Từ vựng - Chữ hán

3 Mondai (60 đề thi) luyện Ngữ pháp

4 dạng bài thi luyện đề Đọc hiểu 

4 đề thi thử JLPT

*Mô tả chi tiết:

Mỗi video bài giảng có thời lượng ngắn, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. 

- Kanji: ~10 phút/video; 18 bài flashcards Kanji (393 chữ)

- Ngữ pháp: ~8 phút/video (128 mẫu ngữ pháp)

- Từ vựng: ~10 phút/video, 31 bài flashcards Từ vựng (860 từ vựng)

- Đọc hiểu: ~25 phút/video

Sau mỗi bài học/mỗi chương sẽ đều có bài test để học viên check lại kiến thức đã được học.

*Lộ trình khóa học: (3 chặng)

- Chặng 1: Học chữ Hán, Từ vựng, Ngữ pháp, Góc chuyên gia, Góc mở rộng

- Chặng 2: Luyện kĩ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu, ôn lại Chặng 1

- Chặng 3: Chữa đề - Luyện đề JLPT

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét