Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Xây Dựng Chiến Lược Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Tải Miễn Phí [B2901V]

Chiến lược marketing là một trong những nhân tố quyết định thành công của một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Hiện nay có rất nhiều người bỏ không ít

 (Weekly Study - Kinh doanh) Chiến lược marketing là một trong những nhân tố quyết định thành công của một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Hiện nay có rất nhiều người bỏ không ít thời gian và tiền bạc vào hạng mục này. Chiến lược marketing hiệu quả cao sẽ giúp thương hiệu vững chắc, có lượng khách hàng tiềm năng cao hơn. Cách xây dựng chiến lược marketing, tìm hiểu các chiến lược thành công của các thương hiệu lớn sẽ được Weekly Study chia sẻ miễn phí ở khóa học này.

Khóa Học Xây Dựng Chiến Lược Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Tải Miễn Phí [B2901V]

Chi tiết khóa học

PHẦN 1: KIẾN THỨC TIỀN ĐỀ

Bài 1: Hiểu về Marketing

Bài 2: Thương hiệu

Bài 3: Personal : Chân dung khách hàng mục tiêu

Bài 4: Chiến lược giá trị sản phẩm theo Insight khách hàng

Bài 5: Quy trình Lập kế hoạch Marketing theo RSTPMMIC

PHẦN 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, THẤU HIỂU BẢN THÂN (R)

Bài 6: Nghiên cứu nhu cầu thị trường

Bài 7: Nghiên cứu đối thủ

Bài 8: Nghiên cứu khách hàng

Bài 9: Nghiên cứu sản phẩm

Bài 10: Nghiên cứu triết lý, năng lực, nguồn lực, sức mạnh và giá trị cốt lõi, SWOT của bản thân doanh nghiệp

PHẦN 3: LỰA CHỌN MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Bài 11: Phân khúc khách hàng (S)

Bài 12: Xác định thị trường mục tiêu (T)

Bài 13: Định vị thương hiệu (P)

PHẦN 4: KẾ HOẠCH MARKETING MIX - SẢN PHẨM , GIÁ, PHÂN PHỐI, QUẢNG BÁ

Bài 14: Chiến lược Sản phẩm

Bài 15: Chiến lược về Giá theo giá trị

Bài 16: Kênh Phân phối

Bài 17: Quảng bá

PHẦN 5: QUẢNG BÁ

Bài 18: Các công cụ quảng bá

Bài 19: Chăm sóc và hậu mãi

Bài 20: Sử dụng các công cụ social media

PHẦN 6: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU (I)

Bài 21 : Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu

Bài 22: Ý tưởng truyền thông lớn - Big Idea

Bài 23: Chọn kênh và phương thức truyền thông thương hiệu

Bài 24: Media Planning và KPIs

PHẦN 7: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG BÁN HÀNG (I)

Bài 25: Chọn kênh bán hàng và phương thức truyền thông

Bài 26: Thử nghiệm ý tưởng bán hàng

Bài 27 : Lên kế hoạch bán hàng

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Weekly Study

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Free 

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.