Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Khóa Học Xây Dựng Chiến Lược Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Tải Miễn Phí [B2901V]

 (Weekly Study - Kinh doanh) Chiến lược marketing là một trong những nhân tố quyết định thành công của một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Hiện nay có rất nhiều người bỏ không ít thời gian và tiền bạc vào hạng mục này. Chiến lược marketing hiệu quả cao sẽ giúp thương hiệu vững chắc, có lượng khách hàng tiềm năng cao hơn. Cách xây dựng chiến lược marketing, tìm hiểu các chiến lược thành công của các thương hiệu lớn sẽ được Weekly Study chia sẻ miễn phí ở khóa học này.

Khóa Học Xây Dựng Chiến Lược Marketing Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Tải Miễn Phí [B2901V]

Chi tiết khóa học

PHẦN 1: KIẾN THỨC TIỀN ĐỀ

Bài 1: Hiểu về Marketing

Bài 2: Thương hiệu

Bài 3: Personal : Chân dung khách hàng mục tiêu

Bài 4: Chiến lược giá trị sản phẩm theo Insight khách hàng

Bài 5: Quy trình Lập kế hoạch Marketing theo RSTPMMIC

PHẦN 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, THẤU HIỂU BẢN THÂN (R)

Bài 6: Nghiên cứu nhu cầu thị trường

Bài 7: Nghiên cứu đối thủ

Bài 8: Nghiên cứu khách hàng

Bài 9: Nghiên cứu sản phẩm

Bài 10: Nghiên cứu triết lý, năng lực, nguồn lực, sức mạnh và giá trị cốt lõi, SWOT của bản thân doanh nghiệp

PHẦN 3: LỰA CHỌN MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Bài 11: Phân khúc khách hàng (S)

Bài 12: Xác định thị trường mục tiêu (T)

Bài 13: Định vị thương hiệu (P)

PHẦN 4: KẾ HOẠCH MARKETING MIX - SẢN PHẨM , GIÁ, PHÂN PHỐI, QUẢNG BÁ

Bài 14: Chiến lược Sản phẩm

Bài 15: Chiến lược về Giá theo giá trị

Bài 16: Kênh Phân phối

Bài 17: Quảng bá

PHẦN 5: QUẢNG BÁ

Bài 18: Các công cụ quảng bá

Bài 19: Chăm sóc và hậu mãi

Bài 20: Sử dụng các công cụ social media

PHẦN 6: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU (I)

Bài 21 : Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu

Bài 22: Ý tưởng truyền thông lớn - Big Idea

Bài 23: Chọn kênh và phương thức truyền thông thương hiệu

Bài 24: Media Planning và KPIs

PHẦN 7: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG BÁN HÀNG (I)

Bài 25: Chọn kênh bán hàng và phương thức truyền thông

Bài 26: Thử nghiệm ý tưởng bán hàng

Bài 27 : Lên kế hoạch bán hàng

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét