Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Thực Hành Thiết Kế Quảng Cáo Online Và Offline Trong Vòng 4 Bước Bằng Photoshop - Tải miễn phí [D2901V]

Với khóa học thành thục thiết kế quảng cáo trong Photoshop Online Và Offline trong vòng 4 bước bằng Photoshop giúp bạn thiết kế được 3 mẫu quảng cáo c

 (Weekly Study - Đồ họa) Adobe Photoshop CC là phần mềm thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ được nhiều người dùng ưa chuộng trên toàn thế giới. Adobe Photoshop CC có đầy đủ công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, xoay cắt ghép ảnh dễ dàng, hỗ trợ bạn thỏa sức sáng tạo.

Khóa Học Thực Hành Thiết Kế Quảng Cáo Online Và Offline Trong Vòng 4 Bước Bằng Photoshop - Tải miễn phí [D2901V]

Với khóa học thành thục thiết kế quảng cáo trong Photoshop Online Và Offline trong vòng 4 bước bằng Photoshop giúp bạn thiết kế được 3 mẫu quảng cáo cho riêng mình trong khóa học (Cover Facebook, Banner, Business Card).

Tại sao bạn cần biết thiết kế quảng cáo?

  • Tiết kiệm chi phí thuê ngoài
  • Cơ động
  • Nhanh chóng triển khai ý tưởng marketing
  • Dù thuê ngoài cũng dễ dàng quản lý nhân viên.

Bạn sẽ nhận được gì?

  • Tư duy thiết kế quảng cáo khác với tư duy thiết kế đồ họa
  • Cách tạo ra thông điệp quảng cáo hiệu quả đưa vào mẫu thiết kế của mình
  • Cách sử dụng màu sắc, bố cục hiệu quả trong quảng cáo
  • 4 bước thiết kế quảng cáo hiệu quả
  • Cách tối ưu các mẫu thiết kế khác nhau cho quảng cáo Facebook, Google, Youtube, Cốc Cốc hoặc ngoài trời

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí khóa học này, cập nhật thông tin các Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Weekly Study

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Free 

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.