Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Deep Learning (DL) - Học sâu là gì ? Định nghĩa đúng và ngắn gọn

Học sâu là khả năng của một hệ thống học hỏi từ dữ liệu phi cấu trúc. Dựa vào các lớp mạng nơ-ron nhân tạo, việc học có thể được giám sát hoặc không.


(Weekly Study - IoT/AIDeep learning (học sâu) là một tập con của Machine learning (học máy) trong đó mạng thần kinh - thuật toán lấy cảm hứng từ não người - học từ một lượng lớn dữ liệu - Big data. Các thuật toán deep learning thực hiện một nhiệm vụ lặp đi lặp lại và dần dần cải thiện kết quả, nhờ vào các lớp sâu cho phép học tập tiến bộ. Đây là một phần của nhóm phương pháp machine learning rộng hơn dựa trên mạng nơ-ron.

Deep learning đang làm cho hoạt động kinh doanh tác động đến các ngành. Trong khoa học đời sống, deep learning có thể được sử dụng để phân tích hình ảnh nâng cao, nghiên cứu khoa học, khám phá thuốc, dự đoán các vấn đề sức khỏe và triệu chứng bệnh tật, đồng thời tăng tốc các hiểu biết mới từ giải trình tự bộ gen. Trong giao thông vận tải, nó có thể giúp các phương tiện tự hành thích ứng với các điều kiện thay đổi. Nó cũng được sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và phản ứng tốc độ.

Các doanh nghiệp thường thuê ngoài việc phát triển deep learning. Tuy nhiên, tốt hơn là bạn nên duy trì việc phát triển học sâu cho các trường hợp sử dụng cốt lõi đối với doanh nghiệp của bạn. Chúng bao gồm phát hiện và đề xuất gian lận, bảo trì dự đoán và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, tối ưu hóa hiển thị nội dung từ hệ thống đề xuất của bạn, quản lý mối quan hệ khách hàng và ngăn chặn việc từ bỏ của khách hàng cũng như dự đoán tỷ lệ nhấp của quảng cáo trực tuyến.

Weeklystudy - Kênh tri thức Việt

Nguồn: IBM.com

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.