Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
CCSA

Giới Thiệu Khóa Học Checkpoint Firewall R81 CCSA [Mã - 7633 A]

Giới thiệu khóa học: Phát triển các kỹ năng và chuyên môn để biến mình thành một chuyên gia CheckPoint được chứng nhận bằng cách đăng ký tham gia khóa đào tạo này. Nó sẽ cho phép bạn có được nền tảng vững chắc về tất cả các nền tảng chính của CheckPoint, đồng thời cung cấp kiến ​​thức để định cấu hình và quản lý tường lửa CheckPoint. Thông qua các dự án thực hành và các ví dụ thời gian thực, bạn sẽ tìm hiểu cách tối ưu hóa hiệu suất VPN, debug firewall processes và nâng cấp máy chủ quản lý. Khó…
Giới Thiệu Khóa Học Checkpoint Firewall R81 CCSA [Mã - 7633 A]