Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Firewall

Giới Thiệu Khóa Học Fortinet FortiSOAR Từ Zero Tới Hero [Mã - 6910 A]

Tìm hiểu Sản phẩm bảo mật tiên tiến nhất phải có trong bất kỳ kho vũ khí SOC nào. Bạn sẽ học được gì: ✓ Security Orchestration, Automation và Response (SOAR). ✓ FortiSOAR. ✓ Use Case. ✓ Thực hành. ✓ SOAR. ✓ Playbooks. ✓ Ứng phó sự cố. ✓ Cyber Threat Intelligence. FortiSOAR là một Security Orchestration, Automation và Response (SOAR) workbench toàn diện, được thiết kế cho các SOC team nhằm ứng phó hiệu quả với influx ngày càng tăng, các quy trình thủ công lặp đi lặp lại và tình trạng thiếu tài…
Giới Thiệu Khóa Học Fortinet FortiSOAR Từ Zero Tới Hero [Mã - 6910 A]

Giới Thiệu Khóa Học Forticlient EMS Hoàn Chỉnh - Endpoint Management Server [Mã - 6886 A]

Tìm hiểu Forticlient EMS. Bạn sẽ học được gì: ✓ Giải pháp bảo mật Fortinet endpoint network. ✓ Threat protection nâng cao. ✓ Malicious Softwares và attacks. ✓ Web và application filtering. ✓ VPN. ✓ Vulnnerability management. ✓ Sandbox detection. ✓ Malware Protection. ✓ Tích hợp Forti EMS với Active Directory và Fortigate. ✓ Forticlients Central Logging và Management. Tìm hiểu FortiClient Enterprise Management Server (FortiClient EMS), một giải pháp quản lý bảo mật cho phép quản lý tập trung v…
Giới Thiệu Khóa Học Forticlient EMS Hoàn Chỉnh - Endpoint Management Server [Mã - 6886 A]

Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Cấu Hình Và Quản Lý Tường Lửa [Mã - 6840 A]

Kiến thức thiết yếu về Fortinet Network Security. Bạn sẽ học được gì: ✓ Kiến thức cơ bản về tường lửa, tìm hiểu fortigate firewall bao gồm dashboard, licenses, backup/reboot of firewall, Role based on admin profile và nhiều tính năng khác. ✓ Chúng tôi sẽ đề cập đến Firewall interfaces, policies, Routing Concepts và NAT (các loại NAT). ✓ Cài đặt EVE-NG và cài đặt fortinet firewall trong EVE-NG. ✓ Hiểu biết hoàn chỉnh về Lab của firewall (dựa trên kịch bản). ✓ Packet Flow trong Fortinet Firewall…
Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Cấu Hình Và Quản Lý Tường Lửa [Mã - 6840 A]

Giới Thiệu Khóa Học pfSense Fundamentals - Bảo Mật Network Với pfSense Firewall [Mã - 6856 A]

Tìm hiểu cách bảo mật nhà hoặc doanh nghiệp của bạn bằng Tường lửa pfSense cấp doanh nghiệp, miễn phí, giàu tính năng. Bạn sẽ học được gì? ✓ Cách bảo vệ nhà hoặc doanh nghiệp của bạn với pfSense Firewall. ✓ Giới thiệu về pfSense. ✓ Firewall Refresher. ✓ pfSense như một Perimeter Firewall. ✓ Các tùy chọn cài đặt pfSense. ✓ Yêu cầu phần cứng pfSense. ✓ Thiết lập ban đầu. ✓ Thêm DNS Server vào DHCP. ✓ Kích hoạt SSH. ✓ Add một User. ✓ Disabling IPv6. ✓ Tùy chỉnh GUI Dashboard. ✓ Thay đổi pfSense …
Giới Thiệu Khóa Học pfSense Fundamentals - Bảo Mật Network Với pfSense Firewall [Mã - 6856 A]

Giới Thiệu Khóa Học Checkpoint Firewall R81 CCSA [Mã - 7633 A]

Giới thiệu khóa học: Phát triển các kỹ năng và chuyên môn để biến mình thành một chuyên gia CheckPoint được chứng nhận bằng cách đăng ký tham gia khóa đào tạo này. Nó sẽ cho phép bạn có được nền tảng vững chắc về tất cả các nền tảng chính của CheckPoint, đồng thời cung cấp kiến ​​thức để định cấu hình và quản lý tường lửa CheckPoint. Thông qua các dự án thực hành và các ví dụ thời gian thực, bạn sẽ tìm hiểu cách tối ưu hóa hiệu suất VPN, debug firewall processes và nâng cấp máy chủ quản lý. Khó…
Giới Thiệu Khóa Học Checkpoint Firewall R81 CCSA [Mã - 7633 A]