Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
 • Giao diện sáng
 • Giao diện tối
 • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình LinQ Toàn Tập Cơ Bản Đến Nâng Cao [Mã - 9964 V]

gioi-thieu-khoa-hoc-lap-trinh-linq-toan-tap-co-ban-den-nang-cao-ma-9964v


Giới thiệu khóa học

Khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

Khóa học có điều gì đặc biệt bạn không nên bỏ qua?

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
 •  Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL
 • Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
 • Sử dụng Extension method
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Xử lý chuỗi, mảng, collections
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 • Triển khai được mô hình đa tầng
 • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu khóa học lập trình hấp dẫn "Lập trình LinQ toàn tập" để nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ C# và ứng dụng thành công trong công việc của bạn ngay hôm nay! 

Mục lục:

✓ Phần 1: Giới thiệu về LINQ

✓ Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

✓ Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

✓ Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

✓ Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL

✓ Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

✓ Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

✓ Phần 8: Sử dụng Store Procedure

✓ Phần 9: Các bài tập rèn luyện

Bạn sẽ học được gì?

✓ Có được kiến thức toàn diện nhất, bài bản nhất về ngôn ngữ lập trình C#.

✓ Nhanh chóng thành thạo các kiến thức và kỹ thuật xử lý vấn đề trong quá trình lập trình C#, fix lỗi, xử lý và kiểm soát biệt lệ, triển khai mô hình đa tầng phức tạp trong C#.

✓ Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#.

✓ Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL.

✓ Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#.

✓ Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin.

Khóa học này dành cho ai?

✓ Học sinh, sinh viên muốn định hướng nghề nghiệp theo học công nghệ thông tin.

✓ Học lập trình C# hiệu quả tại nhà để ứng dụng trong việc học hành?

✓ Bạn cần một lộ trình học ngôn ngữ C# bài bản, chi tiết và đầy đủ tổng hợp đầy đủ kiến thức và những kỹ thuật nâng cao?

✓ Bạn đã học ngôn ngữ lập trình C#, đã đi làm nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện trong quá trình lập trình, và bạn đang cần một khóa học để trau dồi bổ sung thêm những kiến thức về C#?

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét