Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Synology NAS - Cấu Hình & Quản Trị Như Một Storage Pro [Mã - 7603 A]

Trở thành một chuyên gia lưu trữ bằng cách tìm hiểu cách thiết lập, sử dụng và cấu hình hệ thống và thiết bị NAS Synology.
Liu Liu

Giới Thiệu Khóa Học Synology NAS - Cấu Hình & Quản Trị Như Một Storage Pro [Mã - 7603 A]

Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ đề cập đến một loạt các công nghệ lưu trữ tập trung vào NAS, nhưng cụ thể là cách thiết lập, sử dụng và định cấu hình hệ thống NAS Synology.

Nếu bạn đã nghe các thuật ngữ như SAN, NAS và Storage thì khóa học này rất phù hợp với bạn, ngay cả khi bạn là người mới hoặc chỉ muốn tìm hiểu thêm! Khóa học này sẽ tập trung vào các kỹ năng cần thiết để thiết lập và làm việc với các thiết bị NAS (network attached storage) Synology, được sử dụng trong các doanh nghiệp và gia đình trên toàn thế giới.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng kỹ thuật nền tảng và cần thiết để quản lý một NAS Synology như một chuyên gia!

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn

✓ Kiến thức về NAS là gì và giới thiệu bạn về Synology.

✓ Chuyên môn về cách thiết lập và định cấu hình NAS.

✓ Các kỹ năng xây dựng và sử dụng disk pool, voume và share.

✓ Kiến thức về sự khác biệt của RAID.

✓ Kỹ năng quản trị và làm chủ NAS Synology.

✓ Và nhiều hơn nhiều.

Tôi có cần phải là một chuyên gia?

Không, khóa học này được thiết kế dành cho những người có ít hoặc nhiều kiến ​​thức về các hệ thống Lưu trữ, NAS và Synology.

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể quản lý đầy đủ một Synology NAS và sử dụng các kỹ năng mới của mình để quản lý nó như một chuyên gia!

Tại sao là khóa học này?

Khóa học này sẽ dễ hiểu và cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các kỹ năng cần thiết mà bạn cần biết.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng nền tảng để thêm vào ngân hàng kiến ​​thức của bạn, đồng thời tiếp tục cải thiện các kỹ năng công nghệ của bạn ngày càng nhiều hơn nữa!

Mục lục:

✓ 01 Giới thiệu.

✓ 02 Phần cứng và Hướng dẫn ban đầu.

✓ 03 Setup & Config.

✓ 04 Disk Configuration.

✓ 05 Updates và Notifications.

✓ 06 Services và Operations.

✓ 07 Ứng dụng và cấu hình khác.

✓ 08 Kết luận.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Systems và Storage Administration.

✓ Cách thiết lập và định cấu hình một Synology NAS.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng DSM.

✓ Cách tạo RAID Groups, Volumes và Disk Pools.

✓ Định cấu hình Backup và sao lưu NAS sang NAS Replication.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Người dùng Synology NAS.

✓ Storage Admin.

✓ Helpdesk Admin.

✓ Desktop Support Tech.

✓ Systems Administrator & Engineer.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.