Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học RPA Robotic Process Automation Với UiPath [Dành Cho Beginner] [Mã - 7650 A]

Khóa đào tạo hoàn chỉnh về Robotic Process Automation với UiPath. Thực tế, toàn diện và thực hành. Xây dựng 5 robot.

khoa-hoc-rpa-robotic-process-automation-voi-uipath-ma-7650a


Giới thiệu khóa học:

Tìm hiểu cách tạo RPA Robotic Process Automation đầu tiên của bạn với UiPath.

Bắt đầu hành trình UiPath RPA Developer của bạn bằng cách học cách sử dụng UiPath Studio để tạo một dự án. Bạn cũng sẽ học cách phát triển tự động hóa của riêng mình và chạy nó ở chế độ thử nghiệm. Bạn cũng sẽ có thể mô phỏng quá trình tự động hóa mà sau đó có thể được triển khai dưới dạng quy trình thực thi trên máy tính hoặc máy chủ.

Khóa học này dành cho người mới bắt đầu chưa có kinh nghiệm về lập trình hoặc Robotic Process Automation và muốn bắt đầu lại từ đầu với UiPath 

Robotic Process Automation (RPA) là một phương pháp sử dụng rô-bốt phần mềm để thực hiện các quy trình hoặc nhiệm vụ lặp lại. Không giống như tự động hóa truyền thống liên quan đến việc lập trình các nhiệm vụ riêng lẻ, RPA có thể được lập trình để đáp ứng những thay đổi trong môi trường kinh doanh bằng cách điều chỉnh quy trình của nó cho phù hợp.

UiPath là một trong những nền tảng phần mềm hàng đầu dành cho robotic process automation. Nó cung cấp các giải pháp đầu cuối để tự động hóa bất kỳ loại tác vụ kỹ thuật số nào trên các ứng dụng và hệ thống.

Khóa học này sẽ giúp bạn thiết kế và xây dựng các giải pháp UiPath RPA cơ bản hoặc làm việc hiệu quả với tư cách là thành viên của nhóm tự động hóa dưới sự chỉ đạo của Uipath RPA Develope có kinh nghiệm, người chịu trách nhiệm tạo ra các giải pháp phức tạp hơn bằng công nghệ UiPath.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ từ nền tảng UiPath, bao gồm UiPath Studio, Robots và UiPath Orchestrator sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, xác định quy trình và tạo các giải pháp tự động hóa đơn giản.

Khóa học này là bước đầu tiên dành cho các chuyên gia muốn phát triển kiến ​​thức và khả năng của mình để trở thành UiPath RPA Developer Nâng cao, Solution Architect hoặc RPA Architect.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu các công cụ quan trọng nhất bên trong Hệ sinh thái UiPath.

✓ Cách đăng ký và cài đặt UiPath Stduio của bạn.

✓ Cách làm việc với DataTables và Workbooks.

✓ Cách tạo một Outlook Automation.

✓ Thao tác dữ liệu với UiPath Studio (Bao gồm RegEx Builder).

✓ Full và Partial selector trong UiPath Studio.

✓ Các loại workflows khác nhau trong UiPath.

✓ Các tính năng gỡ lỗi cơ bản và nâng cao trong UiPath Studio.

✓ Xử lý lỗi và ngoại lệ trong UiPath Studio.

✓ Bạn cũng sẽ tạo một Excel Automation và tìm hiểu cách làm việc với DataTables.

✓ Tạo một MS Word Automation.

Khóa học này dành cho ai:

✓ UiPath Developer mới bắt đầu.

✓ Software Developer sẵn sàng học RPA với UiPath.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.