Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Password Hacking - Hướng Dẫn Ultimate Dành Cho Các Hacker & Developer [Mã - 7619 A]

Giới Thiệu Khóa Học Password Hacking - Hướng Dẫn Ultimate Dành Cho Các Hacker & Developer [Mã - 7619 A]

Giới thiệu khóa học:

Chào mừng bạn đến với khóa học tốt nhất thế giới về password hacking dành cho các Hacker, Developer và những người muốn học password hacking. Tôi đảm bảo với bạn rằng đây là một trong những quyết định tốt nhất bạn từng đưa ra trong đời. Khóa học này dạy cho bạn mọi thứ về password hacking. Khi bắt đầu, chúng tôi đề cập đến cách lưu trữ và quản lý password hoạt động cũng như cách các công ty xử lý mật khẩu và sau đó, chúng tôi sẽ đi sâu vào việc password hacking.

Chúng tôi tìm hiểu rất nhiều phương pháp password hacking hoạt động trong thế giới thực. Khóa học này mang tính thực tiễn cao nhưng tôi cũng cung cấp đầy đủ lý thuyết để bạn có thể hiểu những khái niệm cơ bản.

Nếu bạn là Hacker thì khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể làm mọi thứ mà một hacker chuyên nghiệp có thể làm trong password hacking và cracking.

Nếu bạn là một developer thì khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể bảo mật code và ứng dụng của mình như một developer chuyên nghiệp.

Và cuối cùng, nếu bạn không phải là một hacker và developer và muốn tìm hiểu về password hacking và cracking thì khi kết thúc phần này, bạn sẽ có nhiều kiến ​​thức mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ bản thân và gia đình mình trong thế giới kỹ thuật số này.

Mục lục:

✓ 01. Chào mừng và giới thiệu khóa học.

✓ 02. Password Hacking hoặc Password Cracking là gì.

✓ 03. Cách thức hoạt động, lưu trữ và quản lý Password của các công ty.

✓ 04. Bruteforce Attack.

✓ 05. Dictionary Attack.

✓ 06. Reverse Bruteforce attack.

✓ 07. Rainbow table attacks.

✓ 08. Shoulder Surfing Attack.

✓ 09. Keylogger Attack.

✓ 10. Default Password Attack.

✓ 11. SSH Service login Attack.

✓ 12. FTP Service Password Attack.

✓ 13. Hacking ZIP file password.

✓ 14. Hacking PDF file password.

✓ 15. Hacking Office file password.

✓ 16. How to secure your password.

✓ 17. Kết thúc.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hơn 5 Phương pháp Password Hacking và Creaking.

✓ Phá vỡ mật khẩu của file ZIP, PDF, MS office và hơn thế nữa.

✓ Hack SSH & FTP Password.

✓ Hack Website Login Page.

✓ Tìm hiểu cách Password được lưu trữ và quản lý bởi các công ty.

✓ Cách Avoid Password Hacking ở cấp độ cá nhân và cả cấp độ Chuyên nghiệp.

✓ Tạo Customize Wordlists For Password Hacking.

✓ Brute-force Attack.

✓ Dictionary Attack.

✓ Reverse Brute-force attack.

✓ Rainbow table attack.

✓ Shoulder Surfing Attack.

✓ Default Password Attack.

✓ Các phương pháp Password Hacking/Cracking khác.

✓ SSH login Attack.

✓ FTP login Attack.

✓ Hacking ZIP file password.

✓ Hacking PDF file password.

✓ Hacking Office file password.

✓ Cách để bảo mật password của bạn.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến việc học ethical hacking / penetration testing.

✓ Bất cứ ai quan tâm đến việc học password hacking.

✓ Bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu cách quản lý và hack mật khẩu của các hacker.

✓ Các Developer muốn cải thiện product password security của họ.

✓ Những người không chuyên về công nghệ muốn được an toàn trong thế giới trực tuyến này khỏi bị hack mật khẩu.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét