Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Fortinet NSE 7 - Enterprise Firewall [Mã - 7583 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-ao-tao-fortinet-nse-7-enterprise-firewall-ma-7583a


Giới thiệu khoá học:

Khóa đào tạo Fortinet NSE 7 Enterprise Firewall trung cấp này chuẩn bị cho người học tích hợp, quản trị, khắc phục sự cố và quản lý giải pháp tường lửa doanh nghiệp dựa trên FortiOS, FortiManager và FortiAnalyzer.

Fortinet network là những thứ phức tạp và đặc biệt. Bạn có thể dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho lĩnh vực bảo mật mạng và không bao giờ chạm vào thiết bị Fortinet, nhưng sau đó đột ngột thay đổi công việc và thấy mình đang hỗ trợ một mạng được bảo mật độc quyền bởi các thiết bị và công nghệ bảo mật của Fortinet. Khóa đào tạo này chuẩn bị cho bạn khả năng triển khai, quản trị và khắc phục sự cố các giải pháp bảo mật của Fortinet ở cấp độ cao cấp.

Sau khóa học này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái với các thiết bị cũng như phần mềm cơ bản giúp giữ cho các thiết bị bảo mật và tường lửa của Fortinet hoạt động và bảo mật mạng. Loại kinh nghiệm và kiến ​​thức đó có thể khó kiếm nhưng rất cần thiết khi bạn thấy mình được bao quanh bởi Fortinet.

Sau khi hoàn thành các video trong khóa đào tạo về Fortinet NSE 7 Enterprise Firewall này, bạn sẽ biết cách tích hợp, quản trị, khắc phục sự cố và quản lý giải pháp tường lửa doanh nghiệp dựa trên FortiOS, FortiManager và FortiAnalyzer.

Đối với bất kỳ ai lãnh đạo một team công nghệ, khóa đào tạo này của Fortinet có thể được sử dụng để giới thiệu cho các network security admin mới, được tuyển chọn vào các kế hoạch đào tạo cá nhân hoặc team hoặc dưới dạng tài nguyên tham khảo của Fortinet.

Mục lục:

✓ 1. Xây dựng một Fortinet Enterprise Firewall Lab.

✓ 2. Cấu hình Fortinet Security Fabric.

✓ 3. Giám sát & Khắc phục sự cố sử dụng FortiGate.

✓ 4. Cấu hình Static và SD-WAN FortiGate Routing.

✓ 5. Sử dụng Dynamic Routing FortiGate.

✓ 6. Troubleshooting Fortinet Web Filtering.

✓ 7. Troubleshooting Fortinet IPS & Anti-Virus.

✓ 8. Troubleshooting Fortinet IPsec VPN.

✓ 9. Cấu hình FortiGate VDOM và HA.

Bạn sẽ học được gì:

Khóa đào tạo về Fortinet NSE 7 Enterprise Firewall này có các video đề cập đến các chủ đề bảo mật mạng của Fortinet, bao gồm:

✓ Triển khai Fortinet Security Fabric.

✓ Khắc phục sự cố với tính năng web filtering, intrusion prevention systems, và FortiGuard.

✓ Khắc phục sự cố BGP, OSPF và Autodiscovery VPN (ADVPN).

✓ Quản lý và định cấu hình FortiOS, FortiManager và FortiAnalyzer.

Khoá học dành cho ai:

Khóa đào tạo Fortinet NSE 7 Enterprise Firewall này được coi là khóa đào tạo Fortinet cấp liên kết, có nghĩa là nó được thiết kế cho các network security admin. Khóa học về kỹ năng tường lửa dành cho doanh nghiệp của Fortinet này được thiết kế dành cho các quản trị viên bảo mật mạng có từ ba đến năm năm kinh nghiệm về bảo mật mạng Fortinet.

Các network security admin mới hoặc đầy tham vọng. Nếu bạn là security administrator hoàn toàn mới, khóa đào tạo NSE 7 này có thể không phải là một ý tưởng hay để bắt đầu trừ khi bạn biết mình sẽ làm việc trên mạng Fortinet và có thể là một trong những nhân viên duy nhất được chỉ định. Tuy nhiên, nhằm mục đích làm chủ tường lửa Fortinet theo thời gian là một mục tiêu tuyệt vời, đặc biệt nếu bạn sẽ làm việc với phần cứng và hệ điều hành của họ.

Các network security admin có kinh nghiệm. Đây là một khóa học tuyệt vời dành cho các quản trị viên bảo mật có kinh nghiệm, những người đã làm việc trên các thiết bị bảo mật của Fortinet trong một vài năm và muốn chuyển sang quản trị và hỗ trợ nâng cao. Khóa học này mang đến cho bạn nhiều cơ hội để thực hành và có được trải nghiệm thực tế với tường lửa của Fortinet, đồng thời đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ bộ phần mềm bảo vệ của họ.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét