Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu Các Kỹ Năng Và Khái Niệm Cấp Độ Nâng Cao Của Python [Mã - 8249 A]

Tìm hiểu trực giác, cách triển khai từng khái niệm Python cấp độ nâng cao và tạo ra các ứng dụng thực tế từ nó.

gioi-thieu-khoa-hoc-tim-hieu-cac-ky-nang-va-khai-niem-cap-do-nang-cao-cua-python-ma-8249-A
Giới thiệu khoá học

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đã có những kiến thức cơ bản về Python hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác và bây giờ bạn đã giỏi và sẵn sàng nâng cao kỹ năng của mình lên cấp độ nâng cao, nơi bạn sẽ xây dựng một thứ gì đó thực sự tuyệt vời. Chúng ta sẽ chỉ học lập trình cấp độ nâng cao bằng Python. Vì việc nắm bắt khái niệm chính đằng sau các chủ đề nâng cao không hề đơn giản nên chúng ta cần đặc biệt chú ý đến phần intuition của mỗi khái niệm, nơi chúng ta sẽ hiểu những khái niệm này với các slide hoạt ảnh thích hợp.

Ngoài ra, không chỉ hiểu các khái niệm nâng cao này là quan trọng mà để biến điều gì đó thành hiện thực cũng rất quan trọng, nếu không thì không có lý do gì để học lập trình nâng cao vì chúng tôi cũng sẽ tạo các ứng dụng cấp độ nâng cao trong thời gian thực bằng cách sử dụng các khái niệm cấp độ cao hơn. Chúng tôi đã đề cập đến các khái niệm theo cách để bạn biết từng thứ và mọi thứ và điều đó cũng sẽ chuẩn bị cho bạn tham gia thị trường để có được một công việc Python.

Tôi tin rằng sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và thoải mái hơn nhiều với công việc lập trình của mình bằng Python vì sau đó bạn sẽ trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp có khả năng trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn xin việc nào...!

Bạn sẽ học được gì:

✓ Các khái niệm ở cấp độ nâng cao của Python.

✓ Tạo các ứng dụng nâng cao trong thế giới thực bằng Python.

✓ Tìm hiểu Statistics đằng sau mỗi khái niệm ở cấp độ nâng cao.

✓ Học cách tạo Game trong Python.

Mục lục:

✓ 01 - Chào mừng bạn đến với khóa học: Cài đặt Python và IDE.

✓ 02 - Web Scraping sử dụng Beautiful Soup Python.

✓ 03 - Tạo một Screen Recorder dựa trên GUI trong Python bằng OpenCV.

✓ 04 - Lập trình Đồ họa cấp độ nâng cao sử dụng WX-Python.

✓ 05 - Các Biểu thức chính quy trong Python.

✓ 06 - Ứng dụng Movie Booking trong Python.

✓ 07 - BMI Calculator trong Python.

✓ 08 - Arcade Module trong Python.

✓ 09 - Khóa học Python Crash.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.