Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học NestJS - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Cho Developer [Mã - 8082 A]

Xây dựng các backend API đầy đủ tính năng cực kỳ nhanh chóng với Nest, TypeORM và Typescript. Bao gồm testing và deployment!
Liu Liu

Giới Thiệu Khóa Học NestJS - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Cho Developer [Mã - 8082 A]

Xây dựng các backend API đầy đủ tính năng cực kỳ nhanh chóng với Nest, TypeORM và Typescript. Bao gồm testing và deployment!

Bạn sẽ học được gì:

✓ Triển khai một ứng dụng đầy đủ tính năng vào production.

✓ Xây dựng hệ thống xác thực và quyền từ đầu.

✓ Viết các integration và unit test để đảm bảo code của bạn đang hoạt động.

✓ Tự động xác thực dữ liệu được bao gồm trong các incoming request.

✓ Sử dụng một API client để test ứng dụng của bạn theo cách thủ công.

✓ Áp dụng cấu trúc cho code của bạn với Typescript.

✓ Làm cho code của bạn reusable và testable hơn với dependency injection.

✓ Liên kết các loại dữ liệu khác nhau với TypeORM relationships.

✓ Tìm hiểu hậu trường về NestJS.

✓ Sử dụng Guards để ngăn người dùng trái phép truy cập vào dữ liệu nhạy cảm.

✓ Tìm hiểu request-response cycle đặc biệt của Nest.

✓ Lập mô hình dữ liệu ứng dụng của bạn bằng TypeORM entities.

✓ Sử dụng decorators để đơn giản hóa đáng kể code của bạn.

Bao gồm cả Authentication/Authorization, Automated Testing, Production Deployment...!

Xin chúc mừng! Bạn đã tìm thấy hướng dẫn hoàn chỉnh về cách tạo ứng dụng dành cho doanh nghiệp với NestJS.

NestJS là một backend framework được sử dụng để tạo các scalable và reliable API. Nó là một "battery-included" framework; nó bao gồm các công cụ để xử lý mọi trường hợp sử dụng có thể xảy ra, từ data persistence, đến validation, đến config management, đến testing và nhiều hơn nữa.  Khóa học này sẽ giúp bạn làm chủ Nest. Vào thời điểm bạn hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có đủ tự tin để xây dựng bất kỳ ứng dụng nào mà bạn có thể tưởng tượng.

Trong suốt khóa học này, bạn sẽ xây dựng một loạt ứng dụng với độ phức tạp ngày càng tăng. Chúng tôi sử dụng ít thư viện và công cụ nhất có thể. Thay vào đó, bạn sẽ viết nhiều hệ thống tùy chỉnh để hiểu rõ hơn về cách mọi phần Nest hoạt động cùng nhau. Mỗi ứng dụng bạn xây dựng bao gồm thảo luận về mô hình hóa dữ liệu và tính bền bỉ. Trước tiên, chúng tôi sẽ lưu các bản ghi trong một file-based data store đơn giản (được xây dựng từ đầu) và cuối cùng làm việc theo cách của chúng tôi để lưu dữ liệu trong một production-grade Postgres instance.

Testing là một chủ đề nền tảng trong Nest. Một lượng lớn chức năng trong Nest được dành riêng để đảm bảo dự án của bạn dễ test. Khóa học này tuân theo các testing recommendation của Nest và bạn sẽ viết cả integration và unit test để đảm bảo dự án của bạn đang hoạt động như mong đợi. Mặc dù việc testing đôi khi có thể gây nhầm lẫn và nhàm chán, nhưng tôi đã đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo rằng các test chúng tôi viết là diễn đạt, nhanh chóng và hiệu quả. Bạn sẽ có thể sử dụng kiến ​​thức này vào các dự án của riêng mình, ngay cả những dự án không sử dụng Nest!

Typescript được sử dụng trong suốt khóa học này để đảm bảo rằng chúng ta đang viết code rõ ràng và chính xác. Bạn không biết Typescript? Không thành vấn đề! Một phụ lục miễn phí được bao gồm vào cuối khóa học để giúp bạn bắt kịp tốc độ trên Typescript. Khi bạn đã quen thuộc với nó, Typescript sẽ giúp bạn catch errors và bugs trong code của bạn trước khi bạn chạy nó. 

Tất cả mọi thứ trong khóa học này được thiết kế để giúp quá trình học tập của bạn trở nên dễ dàng nhất có thể:

✓ Ở mỗi bước, tôi sẽ hướng dẫn bạn những gì Nest đang làm trong nội bộ và giúp bạn hiểu cách twist và bend Nest để phù hợp hơn với nhu cầu ứng dụng của bạn. 

✓ Mỗi video trong khóa học đều có tệp ZIP đính kèm chứa code cập nhật, đề phòng trường hợp bạn gặp khó khăn.

Dưới đây là danh sách một phần các chủ đề có trong khóa học này:

✓ Triển khai ứng dụng của bạn tới production một cách an toàn.

✓ Viết các automated integration và unit test để đảm bảo code của bạn hoạt động.

✓ Xây dựng một authentication system từ đầu để người dùng đăng nhập.

✓ Cho phép người dùng thực hiện các hành động nhất định với một permissions system.

✓ Lưu trữ và truy xuất dữ liệu với các truy vấn phức tạp bằng TypeORM.

✓ Hiểu cách TypeORM xử lý data relationships.

✓ Viết declarative code bằng cách sử dụng property, method, và parameter decorators.

✓ Nắm vững khái niệm về dependency injection để viết code có thể sử dụng lại.

✓ Implement automatic validation of incoming requests.

✓ Định dạng response data gửi đi với một custom DTO system.

✓ Xử lý incoming requests và outgoing responses bằng cách sử dụng Guards và Interceptors.

✓ Segment code của bạn thành các reusable Nest Module.

✓ Thêm cấu trúc vào cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng migrations.

Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn khi học NestJS. Xung quanh nó có vô số hướng dẫn đã lỗi thời, các tài liệu đó đôi khi không rõ ràng và bản thân Nest cũng rất khó hiểu.  Tôi thực hiện khóa học này để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc - một khóa học để cho bạn thấy chính xác những gì bạn cần biết về mọi chủ đề trong Nest. Bạn sẽ thấy việc học Nest là một trải nghiệm thú vị và thu nạp vô số kiến ​​thức trong suốt chặng đường.

Hãy đăng ký ngay hôm nay và làm chủ NestJS!

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất kỳ kỹ sư nào muốn xây dựng một API.

Mục lục:

✓ 01. Bắt đầu tại đây!

✓ 02. Nest Basics.

✓ 03. Generating Projects với Nest CLI.

✓ 04. Validating Request Data với Pipes.

✓ 05. Nest Architecture: Services và Repositories.

✓ 06. Nest Architecture: Organizing Code với Modules.

✓ 07. Big Project Time!

✓ 08. Persisting Data với TypeORM.

✓ 09. Creating và Saving User Data.

✓ 10. Custom Data Serialization.

✓ 11. Authentication từ đầu.

✓ 12. Bắt đầu với Unit Testing.

✓ 13. Integration Testing.

✓ 14. Managing App Configuration.

✓ 15. Relations với TypeORM.

✓ 16. Basic Permissions System.

✓ 17. Query Builders với TypeORM.

✓ 18. Production Deployment.

✓ 19. Phụ lục TypeScript.

✓ 20. Bonus!

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.