Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Hướng Dẫn Phát Triển Sản Phẩm IoT Từ Phòng Lab Đến Thương Mại [Mã - 9503 V]

gioi-thieu-khoa-hoc-huong-dan-phat-trien-san-pham-iot-tu-phong-lap-den-thuong-mai-9503-V

Giới thiệu khoá học:

Khoá học giúp bạn nhanh chóng nắm được kiến thức và kỹ năng để xây dựng các sản phẩm IoT có thể dứng dụng từ gia đình đến mọi ngành nghề khác.

Trong chương đầu tiên các bạn sẽ tìm hiểu rõ về IoT là gì theo định nghĩa của chính bản thân người học.

Trong chương 2, bạn sẽ học để hiểu rõ kiến trúc một hệ thống IoT và các giao thức liên quan đến IoT. Chương này cũng giúp bạn biết cách mua, lắp đặt, lập trình các sản phẩm IoT phục vụ cho các bài toán thực tế.

Trong chương 3, khóa học hướng dẫn bạn cách mô phỏng hoạt động hệ thống IoT trên phần mềm giả lập Cisco Packet Tracer.

Trong chương 4, bạn sẽ chế tạo mẫu một số sản phẩm IoT sử dụng vi điều khiển Arduino.

Trong chương 5, bạn sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python, máy tính nhúng Raspberry Pi.

Trong chương 6 bạn sẽ phát triển một hệ thống đọc nhiệt độ và gửi lên đám mây.

Ở chương số 7, thông qua ví dụ về việc phát triển hệ thống lưới điện thông minh giúp bạn hiểu rõ hơn về việc phát triển một hệ thống IoT như thế nào

Phương pháp xây dựng sản phẩm IoT cụ thể từ A - Z, có thể thương mại hóa

Phương pháp học hiện đại: Đi từ khái niệm → Hướng dẫn mô phỏng trên phần mềm → Hướng dẫn lắp đặt và thử nghiệm sản phẩm trong phòng Lab → Hướng dẫn triển khai thực tế và đánh giá hiệu quả sản phẩm. 

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu rõ về IoT là gì theo định nghĩa của chính bản thân người học.

✓ Biết mô phỏng hoạt động hệ thống IoT trên phần mềm.

✓ Biết cách mua, lắp đặt, lập trình các sản phẩm IoT phục vụ cho các bài toán thực tế: Nhà thông minh, lưới điện thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế, nhà máy sản xuất.

✓ Mở ra nhiều ý tưởng sáng chế về sản phẩm IoT phục vụ cho cuộc sống.

Khoá học này dành cho ai:

✓ Sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông, CNTT muốn tìm hiểu về lĩnh vực IoT.

✓ Kỹ sư phần mềm muốn phát triển sản phẩm IoT.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét