Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Kỹ Năng Thuyết Trình Và Nói Chuyện Trước Công Chúng - Tải miễn phí [S2901V]

Có thể bạn nghĩ, những người nói hay là do tố chất của họ. Bạn đã sai lầm! Nói trước công chúng là một kỹ năng có thể phải học. Có rất nhiều cách để c

 (Weekly Study - Kỹ năng) Có thể bạn nghĩ, những người nói hay là do tố chất của họ. Bạn đã sai lầm! Nói trước công chúng là một kỹ năng có thể phải học. Có rất nhiều cách để cải thiện kỹ năng nói trước đám đông của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn cần có tinh thần cầu tiến, khắc phục các nhược điểm của mình. Nói trước đám đông không phải là điều gì quá khó khăn. Hãy bình tĩnh, hít thở thật sâu bạn sẽ thấy hiệu quả vô cùng.

Khóa Học Kỹ Năng Thuyết Trình Và Nói Chuyện Trước Công Chúng - Tải miễn phí [S2901V]

Hầu hết những người nói chuyện trước công chúng hiệu quả đều làm việc chăm chỉ để nắm vững kỹ năng nói chuyện trước công chúng hiệu quả và kỹ thuật nói trước công chúng tốt. Nói chuyện trước công chúng đúng cách, bạn có thể nâng cao kỹ năng nói trước công chúng của mình và trở thành một diễn giả giỏi. Bạn có thể hỏi “Điều gì tạo nên một người nói trước công chúng giỏi?” Câu trả lời có vẻ dễ dàng: ” Một người nói trước công chúng tốt tận dụng các kỹ thuật nói trước công chúng một cách hiệu quả.”

Khóa Học Kỹ Năng Thuyết Trình Và Nói Chuyện Trước Công Chúng

Bạn sẽ học được gì?

 • Thuyết trình tự tin thuyết trình trước đám đông
 • Biết cách chuẩn bị một bài nói chuyện trước công chúng thật hiệu quả với cấu trúc chặt chẽ, logic và thu hút người nghe.
 • Biết cách chế ngự sự hồi hộp, làm chủ cảm xúc tốt khi đứng trước đám đông.
 • Dám thể hiện ý tưởng của mình theo những hình thức khác biệt
 • Rèn luyện liên tục các kỹ năng đã học để thuyết trình chuyên nghiệp
 • Xử lý tốt các tình huống trong thuyết trình
 • Biết được những việc cần chuẩn bị cho việc thuyết trình
 • Hiểu được cách sử dụng ngôn từ và phi ngôn từ
 • Biết sử dụng linh hoạt các dụng cụ hỗ trợ
 • Biết cách tương tác với người nghe trong lúc trình bày
 • Thực hành tốt các kỹ năng thuyết trình

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Weekly Study

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Free 

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.