logo logo

Tổng hợp tin tức - kiến thức về kinh doanh, công nghệ, tài chính,...mới nhất hàng tuần!

Weekly Study

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

Ho Chi Minh City, VN

7A Street 21, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, HCMC, 700000

Call: +84-9684-39129 (Call-free)

info@weeklystudy.asia

AI Ethics - Đạo đức AI là gì?

( Weekly Study - IoT/AI )  Tìm hiểu về đạo đức AI , một khuôn khổ hướng dẫn các nhà khoa học và nghiên cứu dữ liệu xây dựng các hệ thống AI theo cách…

Xem thêm Đã xem hết

Trending topics

Trí tuệ nhân tạo