Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Hỏi đáp

 Weekly Study là website gì?

Weekly Study - Kênh tri thức Việt là một website họat động vào ngày 01/10/2020 đã và đang được vận hành, phát triển bởi người sáng lập Đông Lê thuộc Công ty Truyền thông Weekly Study

Trí tuệ nhân tạo AI là gì?

Đó là khoa học và kỹ thuật tạo ra máy móc thông minh, đặc biệt là các chương trình máy tính thông minh. Nó có liên quan đến nhiệm vụ tương tự là sử dụng máy tính để hiểu trí thông minh của con người, nhưng AI không phải tự giới hạn mình trong các phương pháp có thể quan sát được về mặt sinh học.

Machine Learning là công nghệ gì?

Là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống "học" tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Deep Learning là công nghệ gì?

Deep learning (học sâu) là một tập con của Machine learning (học máy) trong đó mạng thần kinh - thuật toán lấy cảm hứng từ não người - học từ một lượng lớn dữ liệu - Big data

NoCode là gì?

Các công cụ “Nocode” là nền tảng phát triển phần mềm cho phép ngay cả những nhân viên không chuyên về kỹ thuật cũng có thể xây dựng và triển khai các ứng dụng của riêng họ mà không cần viết một dòng code nào.

Lương kỹ sư Trí tuệ nhân tạo bao nhiêu?

Theo Datamation, mức lương trung bình cho một lập trình viên trí tuệ nhân tạo là từ 100.000 USD đến 150.000 USD. Mặt khác, các kỹ sư AI kiếm được trung bình 171.715 đô la với những người có thu nhập cao nhất kiếm được hơn 250.000 đô la.

Học ngành Trí tuệ nhân tạo ra trường làm gì?

5 công việc phổ biến nhất trong trí tuệ nhân tạo AI: Nhà phát triển Business Intelligence, Kỹ sư trí tuệ nhân tạo, Kỹ sư Machine Learning, Nhà khoa học nghiên cứu, Nhà khoa học robot.

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.