Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học NodeJS API Hoàn Chỉnh Bằng Cách Xây Dựng Ứng Dụng Blog 2023 [Mã - 7636 A]

khoa-hoc-nodejs-api-hoan-chinh-bang-cach-xay-dung-ung-dung-blog-7636a


Giới thiệu khóa học:

Hướng dẫn hoàn chỉnh về Nodejs API là giải pháp duy nhất giúp bạn tìm hiểu cách xây dựng một API hoàn chỉnh bằng NodeJs, ExpressJs và MongoDB. Trong khóa học này, trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách cài đặt các dependency mà chúng ta sẽ cần cho dự án của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập Express server và tạo API endpoint đầu tiên. Từ đó, chúng tôi sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB của mình và bắt đầu tạo các bài đăng trên Blog. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết thúc bằng cách tạo một hệ thống xác thực để người dùng có thể đăng nhập và truy cập các bài đăng trên Blog của chính họ. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ hiểu đầy đủ về cách xây dựng một NodeJs API và sẽ có thể xây dựng API của riêng bạn

Khóa học này là một hướng dẫn hoàn chỉnh để xây dựng Nodejs API từ đầu. Trước tiên, chúng tôi sẽ thiết lập môi trường phát triển của mình và sau đó đi sâu vào coding API của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xây dựng một API ứng dụng Blog hoàn chỉnh, bao gồm routes, controllers, models, authentication, và file uploads. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ hiểu rõ về cách xây dựng các Nodejs API mạnh mẽ.

Bạn không cần bất kỳ kinh nghiệm nào trước đây về API development vì khóa học này được thiết kế để hướng dẫn bạn từng bước.

Chúng tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu với hướng dẫn từng bước, hướng dẫn bằng video và ví dụ trực tiếp. Đây là một khóa học thực hành, nơi bạn có thể truy cập ngay vào mọi bài học.

Mục lục:

✓ 01. Bắt Đầu - Phải Xem.

✓ 02. Data Modelling.

✓ 03. Express Routing & MVC Design Pattern.

✓ 04. Express Middlewares & Authentication Types.

✓ 05. Authentication & Authorization.

✓ 06. Express Error Handling.

✓ 07. Tải tệp lên Cloudinary.

✓ 08. Follow & Unfollow User Controller.

✓ 09. Blocking & Unblocking User.

✓ 10. Mongoose Virtual Properties.

✓ 11. User API Controller.

✓ 12. Post Category Controller API.

✓ 13. Post API Controller Part 3.

✓ 14. Comment Controller API.

✓ 15. API Documentation.

✓ 16. Deployment (Render).

Bạn sẽ học được gì:

✓ Xây dựng Blog API  bằng NodeJS cho năm 2023.

✓ Tìm hiểu cách triển khai ứng dụng Nodejs đến Rnder - Heroku alternative.

✓ Triển khai Authentication & Authorization.

✓ Triển khai bình luận bài viết (Post Commenting).

✓ Tìm hiểu cách triển khai who view my profile controller.

✓ Tìm hiểu cách triển khai tính năng User following và Unfollowing.

✓ Tìm hiểu cách triển khai tính năng User Blocking & Unblocking.

✓ Tìm hiểu cách triển khai tính năng Admin Blocking & Unblocking User.

✓ Tìm hiểu cách triển khai System Blocking User nếu không hoạt động trong 30 ngày.

✓ Tìm hiểu cách triển khai Following & Unfollowing Count.

✓ Tìm hiểu cách triển khai Ngày cuối cùng User đã tạo một bài đăng.

✓ Tìm hiểu cách triển khai để kiểm tra xem User đang hoạt động hay không hoạt động.

✓ Tìm hiểu cách triển khai cách nâng cấp tài khoản người dùng dựa trên số lượng bài đăng.

✓ Tìm hiểu cách triển khai cách người dùng có thể đóng tài khoản của mình.

✓ Tìm hiểu cách triển khai thích và không thích bài đăng.

✓ Học cách triển khai days ago trước khi một bài đăng được tạo.

✓ Tìm hiểu cách triển khai số lượt xem bài đăng.

✓ Tìm hiểu cách triển khai số lượt thích bài đăng.

✓ Tìm hiểu cách triển khai số lượt thích bài đăng theo tỷ lệ phần trăm.

✓ Master Error handling một cách dễ dàng.

✓ Tìm hiểu tải tệp lên cloudinary.

✓ Học cách triển khai Database modeling.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Khóa học này được thiết kế cho những người muốn phát triển NodeJS API bằng cách xuất sắc trong Nodejs và Mongodb.

✓ Bất cứ ai muốn thành thạo data modelling.

✓ Bất cứ ai muốn triển khai ứng dụng một cách dễ dàng nhất.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét