Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Microsoft Visio 2019 - Từ Sơ Cấp Đến Nâng Cao [Mã - 8618 A]

Làm chủ Visio 2019 với khóa học Visio toàn diện này từ các chuyên gia Microsoft.

gioi-khoa-hoc-ao-tao-microsoft-visio-2019-tu-so-cap-den-nang-cao-ma-8618-A

Làm chủ Visio 2019 với khóa học Visio toàn diện này từ các chuyên gia Microsoft.

Giới thiệu khóa học

Microsoft Visio vẫn là công cụ cần thiết cho các sơ đồ, biểu đồ luồng và biểu đồ tổ chức rất chuyên nghiệp.

Trong khóa học Microsoft Visio 2019 toàn diện này, sẽ dạy bạn cách sử dụng Visio một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách xem xét cách sử dụng không gian làm việc Visio trước khi chuyển sang cách kết nối và thay đổi kích thước hình dạng (shapes). Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản và hình ảnh vào Visio và cách sử dụng các tính năng tự động hóa của Visio cũng như xoay và thu phóng.

Sau đó, bạn sẽ chuyển sang phần đi sâu vào việc tạo Biểu đồ tổ chức trong Visio trước khi xem xét các kiểu dáng và màu sắc trong Visio. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm ScreenTips trong Visio cũng như comment và callout.

Khóa học này bao gồm các bài tập có thể tải xuống để bạn có thể thực hành chính xác những gì bạn học.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu về Microsoft "Ribbon",  Quick Access Toolbar, và Backstage View.

✓ Tạo mới một diagram trong Visio.

✓ Thao tác và thêm hình dạng (shapes) trong Visio 2019.

✓ Kết nối các hình dạng (shapes) sử dụng line và glue động trong Visio.

✓ Cách thay đổi kích thước, vị trí và kết nối các hình dạng trong Visio 2019.

✓ Khám phá cách làm việc với Theme trong Visio.

✓ Tạo sơ đồ tổ chức (organization chart) trong Visio.

✓ Sử dụng dữ liệu hình dạng bên ngoài trong Visio.

✓ Tạo sơ đồ chức năng chéo (cross-functional flowchart) trong Visio.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết:

✓ Cách sử dụng Visio Workspace.

✓ Cách kết nối và thay đổi kích thước hình dạng.

✓ Cách thêm văn bản vào Visio Workspace.

✓ Cách sử dụng các tính năng tự động hóa của Visio cũng như xoay và thu phóng.

✓ Tất cả về cách xây dựng Biểu đồ tổ chức (Organization Charts) trong Visio.

✓ Cách sử dụng Visio Backstage view.

✓ Giới thiệu về Themes, Styles, và Colors trong Visio.

✓ Cách thêm ScreenTip, Comment, và Callout trong Visio

✓ Giới thiệu về cách làm việc với hình ảnh trong Visio.

✓ Giới thiệu về Group, Container, List, và Cross-Functional Flowchart.

✓ Cách căn chỉnh hình dạng trong Visio.

✓ Cách sử dụng Hyperlink trong Visio.

✓ Tất cả về báo cáo và template tùy chỉnh trong Visio.

Khóa học này bao gồm:

✓ Hơn 8 giờ hướng dẫn bằng video.

✓ 73 video bài giảng.

✓ Các tệp bài tập để thực hành những gì bạn đã học.

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.