Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Nhật Online N4 (Tất Cả 15 Bài Học) [Mã - 8733 V]

gioi-thieu-khoa-hoc-tieng-nhat-online-n4-ma-9833v


Giới thiệu khóa học

Đối với những học viên chưa học cấp độ N5, tôi nghĩ các bạn hãy học “Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N5” trước.   

Những người đã hoàn thành khóa học này, hoặc là những người đã hoàn thành cấp độ N4 thì để có thể nói được tiếng Nhật nhiều hơn nữa, hãy học “Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N3”

Khóa học tiếng Nhật online cấp độ N4” là tài liệu học tiếng Nhật phù hợp với cấp độ N4 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Các bạn có thể học được Từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp tương đương với cấp độ N4 của Kỳ thi năng lực nhật ngữ. Ngoài ra, vì trong các đoạn hội thoại thực tế đều có áp dụng các kiến thức của N4, nên cùng với việc rất hữu ích cho việc chuẩn bị cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ, nó còn giúp nâng cao hơn nữa năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật. Tất cả các hình ảnh âm thanh đều có kèm theo phụ đề tiếng Việt nên những người mới bắt đầu học tiếng Nhật đều có thể học một cách dễ dàng. Thêm vào đó, để những bạn ở các quốc gia không dùng Hán tự có thể học được thì trên tất cả các chữ Kanji đều có kèm theo cách đọc bằng Hiragana.

Đây là tài liệu rất có ích cho việc học tập tiếng Nhật, lấy được bằng của kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4, cũng như việc nắm vững tiếng nhật kinh doanh.

Tài liệu của khóa học này có thể được sử dụng cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật nói chung, những người đã học xong tiếng nhật cấp độ N5, những người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh trình độ nhập môn và cả những người muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4.

Bạn sẽ học được gì?

✓ Nắm được Từ vựng, cách diễn đạt, ngữ pháp tương đương với cấp độ N4 của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.

✓ Có thể hiểu được hầu hết nội dung của các đoạn hội thoại trong cuộc sống hàng ngày nếu được nói một cách chậm rãi.

✓ Có thể đọc và hiểu được các câu và đoạn văn cố định được viết bằng Kanji của cáp độ N4.

✓ Có thể hội thoại bằng tiếng Nhật sơ cấp trong cuộc sống hàng ngày.

✓ Có thể nói và hiểu được các kính ngữ đơn giản

Khóa học này dành cho ai?

✓ Những người học có thể hiểu được tiếng Việt và ko có tiếng mẹ đẻ là tiếng Nhật.

✓ Những người học tiếng Nhật đã học xong tiếng nhật trình độ nhập môn và tiếng Nhật cấp độ N5 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

✓ Người học muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4.

✓ Người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh sơ cấp.

✓ Người học muốn lĩnh hội năng lực giao tiếp tiếng Nhật.

✓ Những sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật của cac trường đại học hoặc trường tiếng.

✓ Du học sinh đến Nhật.

✓ Nhân viên của các công ty Nhật cần đào tạo tiếng Nhật

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét