Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Python, Raspberry Pi, Điện Tử Và IoT Bootcamp [Mã - 7596 A]

Tìm hiểu Python 3 Basic, Python nâng cao, Scientific Python, Raspberry Pi, Phần cứng và các dự án IoT trong một khóa học.
Liu Liu

khoa-hoc-python-raspberry-pi-dien-tu-va-iot-bootcamp-7596a


Giới thiệu khoá học: 

Trở thành một Master về Python 3 và Raspberry Pi và có được một trong những kỹ năng được nhà tuyển dụng yêu cầu nhiều nhất trong Thế kỷ 21! 

Đây là  khóa học toàn diện nhưng đơn giản nhất dành cho Python 3 và Raspberry Pi ! Cho dù bạn chưa từng làm việc với Python 3 và Raspberry Pi trước đây, đã biết kiến ​​thức cơ bản về Lập trình Python hay muốn tìm hiểu các tính năng nâng cao của Raspberry Pi với Python 3, thì khóa học này đều dành cho bạn! Trong khóa học này, chúng tôi sẽ  dạy bạn Raspberry Pi với Python 3. 

(Lưu ý, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các tệp PDF, chương trình python và Jupyter Notebook trong trường hợp bạn cần chúng).

Với  hơn 215 bài giảng  và hơn 25,5 giờ video, khóa học toàn diện này giúp bạn dễ dàng dạy Python3, Raspberry Pi, Điện tử cơ bản, GPIO, Internet of Things, Image Processing, v.v.

Khóa học này sẽ dạy cho bạn Python 3 và Raspberry Pi theo cách rất thực tế, với mỗi bài giảng đều có một video lập trình và Jupyter notebook/ program file tương ứng có code Python 3! Học theo bất cứ cách nào là tốt nhất cho bạn!

Chúng tôi đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm:

✓ Cài đặt Python 3 trên Windows.

✓ Thiết lập Raspberry Pi.

✓ Cơ bản về lập trình Python 3.

✓ Lập trình Python 3 nâng cao.

✓ Lập trình hướng đối tượng.

✓ Ngoại lệ trong Python.

✓ Pip và PyPI.

✓ Scientific Python.

✓ NumPy và Matplotlib.

✓ Xử lý hình ảnh với NumPy và Matplotlib.

✓ MySQL và Python3.

✓ Các IDE Python khác nhau.

✓ Internet of Things.

✓ Image Processing.

✓ Cấu trúc dữ liệu.

✓ Graph và Network.

✓ Web Scrapping.

✓ Unit Testing.

✓ Test Driven Development.

✓ Logging.

✓ Giới thiệu về OpenCV.

✓ Camera Module.

✓ Webcam.

✓ Thư viện os và sys.

✓ Và nhiều chủ đề khác không được liệt kê ở đây (xem mục lục khóa học thực tế để biết danh sách các chủ đề).

Bạn sẽ có quyền truy cập trọn đời vào hơn 215 bài giảng cùng với các tệp PDF, Bộ dữ liệu hình ảnh, các chương trình Python và Jupyter notebook tương ứng cho các bài giảng! 

Bạn đang chờ đợi điều gì? Tìm hiểu Python 3 và Raspberry Pi theo cách giúp thăng tiến trong sự nghiệp và nâng cao kiến ​​thức của bạn, tất cả đều theo một cách thú vị và thiết thực!

Mục lục:

✓ 01 - giới thiệu.

✓ 02 - Giới thiệu về Ngôn ngữ lập trình Python.

✓ 03 - Python 3 và Raspberry Pi.

✓ 04 - Python 3 Basic.

✓ 05 - Python 3 Programming Basic.

✓ 06 - Arithmetic Expression.

✓ 07 - Câu lệnh điều kiện.

✓ 08 - Toán tử.

✓ 09 - Vòng lặp.

✓ 10 - Hàm.

✓ 11 - Đệ quy.

✓ 12 - Built in Python 3 Function.

✓ 13 - DocStrings.

✓ 14 - Các Python 3 IDE và Text Editor cho Raspberry Pi.

✓ 15 - Dictionary và String.

✓ 16 - Object Oriented Programming.

✓ 17 - Datetime và Math Libraries.

✓ 18 - Command Line Arguments.

✓ 19 - PyPI và pip.

✓ 20 - Python3 và MariaDB.

✓ 21 - RPi Pinout và các Bus khác nhau.

✓ 22 - Electronics Components.

✓ 23 - Lập trình GPIO và LED.

✓ 24 - Temperature Sensor và Internet of Things.

✓ 25 - Scientific Python và Jupyter Notebook.

✓ 26 - Cài đặt Matplotlib và NumPy trên Raspberry Pi.

✓ 27 - Bắt đầu với NumPy.

✓ 28 - Tạo mảng và Matplotlib.

✓ 29 - NumPy và Random.

✓ 30 - Array Manipulation.

✓ 31 - Bitwise Operation.

✓ 32 - Statistical Function.

✓ 33 - Plotting in details.

✓ 34 - Image Processing với NumPy và Matplotlib.

✓ 35 - 2 to 3.

✓ 36 - Data Structures trong Python 3.

✓ 37 - Graphs và Networks.

✓ 38 - Web Scrapping.

✓ 39 - Unit testing với unittest.

✓ 40 - pytest.

✓ 41 - Test Driven Development.

✓ 42 - Logging trong Python 3.

✓ 43 - Toyplot.

✓ 44 - RPi và Webcam.

✓ 45 - Computer Vision với RPi và OpenCV.

✓ 46 - Làm việc với Raspberry Pi Camera Module.

✓ 47 - Thư viện os và sys trong Python 3.

✓ 48 - Nội dung có thể tải xuống.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Python 3 Basic.

✓ Các khái niệm Python 3 nâng cao.

✓ Thiết lập và sử dụng Raspberry Pi.

✓ Scientific Python Ecosystem.

✓ Cơ bản về NumPy và Matplotlib.

✓ Image Processing.

✓ Làm việc với MySQL.

✓ Dự án LED đơn giản với Raspberry Pi GPIO.

✓ IoT với Raspberry Pi.

✓ Interfacing Hardware và Electronic với Raspberry Pi.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Những người mới bắt đầu học Python và Raspberry Pi.

✓ Bất cứ ai muốn tìm hiểu sâu về lập trình và điện tử.

✓ Các nhà khoa học, nhà toán học, nhà vật lý và kỹ sư.

✓ Lập trình viên và Developer chưa từng lập trình với Python trước đây.

✓ Những người mong muốn có được sự nghiệp trong các lĩnh vực như Khoa học dữ liệu, IoT và Lập trình Python.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.