Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Pinned Post

آخر المشاركات

Ebook Machine Learning Thực Hành Với Scikit-Learn, Keras, Và TensorFlow [Ấn Bản Lần Thứ 2] + Code

Thông qua một loạt các đột phá gần đây, deep learning đã thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực machine learning. Giờ đây, ngay cả những lập trình viên không biết…

Sự Phát Triển Của Trí Tuệ Nhân Tạo, Học Máy Và Khoa Học Dữ Liệu

Những năm gần đây đã chứng kiến ​​nhiều đột phá và khám phá về trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) và khoa học dữ liệu. Những lĩnh vực này giao nhau …

7 Dự Án Danh Mục Đầu Tư Học Máy Để Thúc Đẩy Sơ Yếu Lý Lịch

Có nhu cầu cao đối với các công việc kỹ sư máy học , nhưng quá trình tuyển dụng rất khó khăn. Các công ty muốn thuê các chuyên gia có kinh nghiệm xử …

Giới Thiệu Khóa Học Linux Privilege Escalation for OSCP & Beyond [Mã - 7652 A]

Giới thiệu khóa học: Khóa học này dạy về leo thang đặc quyền trong Linux, từ cơ bản như cách thức hoạt động của quyền, đến phạm vi bao quát chuyên sâ…

Giới Thiệu Khóa Học Windows Privilege Escalation for OSCP & Beyond [Mã - 7651 A]

Giới thiệu khóa học: Khóa học này dạy về leo thang đặc quyền trong Windows, từ những điều cơ bản như cách thức hoạt động của permission, đến phạm vi …

Giới Thiệu Khóa Học RPA Robotic Process Automation Với UiPath [Dành Cho Beginner] [Mã - 7650 A]

Giới thiệu khóa học: Tìm hiểu cách tạo RPA Robotic Process Automation đầu tiên của bạn với UiPath. Bắt đầu hành trình UiPath RPA Developer của bạn bằ…

Bài đăng nổi bật

Loading Posts...

Tài liệu nổi bật

Loading Posts...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.