Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Tiếng Nhật N3 - Dũng Mori [9538]

(Weekly Study - Ngôn Ngữ) Khóa học tiếng Nhật Dũng mori hiện nay là một trong những bộ khóa học tiếng nhật hay và chất nhất. Combo bộ tiếng Nhật full

 (Weekly Study - Ngôn Ngữ) Khóa học tiếng Nhật Dũng mori hiện nay là một trong những bộ khóa học tiếng nhật hay và chất nhất. Combo bộ tiếng Nhật full bao gồm 5 khóa học từ N1 đến N5 với bài giảng, video, audio, file pdf, sách trang bị cho bạn khối lượng kiến thức toàn diện nhất để đạt hiệu quả cao trong các kì thi JLPT.

Khóa Học Tiếng Nhật N3 - Dũng Mori [9538]

Nội dung: Khóa học bao gồm 15 phần bài học với:

- 137 video bài giảng Kanji (thầy Dũng, cô Hiền phụ trách)

- 128 video bài giảng Ngữ pháp (cô Thanh phụ trách)

- 10 video bài giảng Từ vựng (thầy Nghĩa Samurai, thầy Nghĩa Yoshi phụ trách)

- 26 video bài giảng Đọc hiểu (cô Thanh phụ trách)

- 6 video bài giảng Nghe hiểu, 15 bài audio Luyện nghe hiểu

- 860 flashcards từ vựng và 393 flashcard chữ Hán

- 2 series Livestream với 27 video bài giảng

- Luyện đề:

5 Mondai (100 đề thi) luyện Từ vựng - Chữ hán

3 Mondai (60 đề thi) luyện Ngữ pháp

4 dạng bài thi luyện đề Đọc hiểu 

4 đề thi thử JLPT

*Mô tả chi tiết:

Mỗi video bài giảng có thời lượng ngắn, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. 

- Kanji: ~10 phút/video; 18 bài flashcards Kanji (393 chữ)

- Ngữ pháp: ~8 phút/video (128 mẫu ngữ pháp)

- Từ vựng: ~10 phút/video, 31 bài flashcards Từ vựng (860 từ vựng)

- Đọc hiểu: ~25 phút/video

Sau mỗi bài học/mỗi chương sẽ đều có bài test để học viên check lại kiến thức đã được học.

*Lộ trình khóa học: (3 chặng)

- Chặng 1: Học chữ Hán, Từ vựng, Ngữ pháp, Góc chuyên gia, Góc mở rộng

- Chặng 2: Luyện kĩ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu, ôn lại Chặng 1

- Chặng 3: Chữa đề - Luyện đề JLPT

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí khóa học này, cập nhật thông tin các Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Weekly Study

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Trọn Đời 

>>> Google Group: https://groups.google.com/g/weekly-study-asia  

>>> Danh sách Khóa học trên Tổng Kho: Click Để Xem 

 

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

إرسال تعليق

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.